ใกล้จะถึงวันที่ 31 มีนาคม  2553  ซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษีพ.ศ. 2552  ตามแบบ ภงด.90 และ ภงด. 91   โดยสามารถที่จะยื่นผ่านทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา  และhttp://rdserver.rd.go.th/publish/index.php   และหากผลการคำนวณพบว่ามีภาษีชำระไว้เกิน  ผู้ที่ยื่นแบบฯชำระไว้ก่อน  จะได้รับคืนเงินภาษี รวดเร็ว กว่าผู้ที่ยื่นแบบฯชำระเมื่อใกล้ถึงวันสิ้นสุดระยะเวลายื่นแบบฯ

          รีบรวบรวมหลักฐานเงินได้ และหลักฐานค่าลดหย่อนต่างๆ  และดำเนินการยื่นแบบฯนะคะ