อบรมสร้างบล็อก ณ โรงเรียนบุญวัฒนา

          วันนี้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 ให้ไปอบรมการสร้างบล็อกกับคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วันนี้มีคณะครูเข้ารับการอบรมการสร้างบล็อก จำนวน 35 คน

          คณะครูได้สมัครสมาชิกอีเมล์ของไทยเมล์ และลงทะเบียนสมาชิกของ GotoKnow.org คณะครูมีตั้งความใจในการอบรมอย่างดี และสามารถบล็อกเป็นของตนเองได้ด้วยครับ

          คณะครูได้ช่วยเหลือกันและกัน จนกระทั่งทำให้การจัดการความรู้ของโรงเรียนน่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษาความเห็น (0)