การจัดทำสื่อประกอบการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หรือเราจะมุ่งแต่ปัญหา แต่ไม่คิดจะหาทางออกกัน???

วันนี้มีประชุมเรื่อง การจ้างเอกชนทำ VCD เป็นสื่อประกอบชุดการอบรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ต้องยอมรับว่าพวกเราเป็นผลิตผลของการเรียนแบบแยกส่วนมาทั้งสิ้น ไม่มีใครจะรู้ได้รอบ การนำด้านที่รู้มาต่อกันก็จะช่วยให้เห็นภาพใหญ่ที่แจ่มชัดขึ้น และทำงานต่อไปได้

ปรากฏการณ์ที่เห็นในวันนี้ก็น่าจะเป็นในทำนองนั้น

ได้เห็นว่าคนมานำเสนอเขาก็ชำนาญด้านการทำ production แต่แก่นของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก็ยังไม่ชัดเจน (ก็ควรเป็นอย่างนั้น เพราะไม่ใช่ความชำนาญการของเขา)

ก็ต้องลงมือช่วยทำความกระจ่างให้ว่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็น co-curriculum ที่มีส่วนเกื้อหนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างกว้างขวางตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ทำให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี ๔ ลักษณะคือ

๑.แนะแนว 

๒. ลูกเสือ ยุวกาชาด ฯลฯ

๓. กิจกรรมชุมนุม ชมรม

๔. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

พอ concept เหล่านี้ชัดเจน จึงช่วยกันคิดว่าจะออกแบบการนำเสนออย่างไร จึงจะ "โดน" ภาพ หรือสัญลักษณ์อะไรที่จะสื่อแก่นตรงนี้ได้ตรง

ทำอย่างนี้ก็เป็นลักษณะ "เราเป็นพวกเดียวกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนร่วมกัน"

แต่หลายเวที เราก็จะพบว่าเป็น พวกเรา พวกเขา เขาเสนอมาก็บอกว่า "ไม่ใช่" ให้ไปคิดมาใหม่ ซึ่งเราเองบางทีก็หาออกให้ไม่ได้  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

  • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ได้สอนจิตสาธารณะมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
  • แต่เนื่องจาก  ไม่มีผู้เข้าใจจึงทำให้เผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ยากค่ะ
  • ครั้งหนึ่งบริษัทผลิตสื่อ  มาถ่ายทำเรื่องนักเรียนจิตสาธารณะและนักเรียนธรรมาภิบาล  เขาไม่เข้าใจกระบวนการสอนของครู  เขียนบทมาให้ซึ่งเป็นบทบาทของครูที่ล้าสมมัยมากและไม่ตรงกับจริตของดิฉัน  ทำให้ผลงานออกมาติดลบมากค่ะ
  • ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสแลกเปลี่ยน  จะพยายามมาติดตามเรียนรู้ต่อไปนะคะ
เขียนเมื่อ 

# ขอขอบคุณสำหรับประสบการณ์ร่วม

# เรื่องการคิดสื่อความคิดนี่ จัดเป็นมสรรถนะการคิดอย่างหนึ่ง เรียกแบบลูกทุ่งว่า "คิดให้รู้กันทั่ว"

# อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมที่อาจารย์ทำ เพราะเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจ อยากไปเยี่ยมเรื่องร่วมเรียนรู้

# ตอนนี้ สพฐ. ขอความกรุณาจาก ม.นเรศวร ช่วยทำวิจัยเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกรณีศึกษา ๔ ประเทศ คือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ใต้หวัน และไทย ตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อย กำลังอยู่ในระหว่างนำผลวิจัยมาเรียบเรียงใหม่ ให้อ่านได้ง่าย ๆ

# ถ้าเรียบร้อยแล้วจะนำมาแบ่งปันกันตต่อไปครับ...

หมายเลขบันทึก

338190

เขียน

19 Feb 2010 @ 17:26
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 12:42
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก