เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี

Plan_reo14
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายอาสาสมัคร เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การสร้างเครือข่าย

เมื่อวันที่ 2 , 3 และ 4 กุมภาพันธ์ 2553 กลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำลุ่มน้ำตาปี 2553 ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2552 ใน 5 พื้นที่ คือ อบต.สินปุน อบต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ทม.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และอบต.บางไทร อบต.บางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการชี้แจงการดำเนินงานในปี 2553 และหลังจากทำการชี้แจงเรียบร้อยแล้วกลุ่มงานแผนสิ่งแวดล้อมได้หารือสรุปแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ดังนี้ 

การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้เกิดความยั่งยืนมี 3 ส่วน คือ

สสภ.14

1. สสภ.14 ต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนในการทำงานร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เป้าหมาย และเครือข่ายอาสาสมัคร อย่าทำแบบขาดๆ หายๆ ต้องมีความต่อเนื่อง และร่วมดำเนินการจนกว่ากลุ่มเป้าหมายสามารถเดินได้ด้วยตนเอง

2. ต้องสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้ว

3. ให้คำแนะนำปรึกษาในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร และนำไปสู่การของบประมาณเพื่อ

4. เสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ ได้แก่ นายกอบต. นายกเทศมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัคร

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องร่วมทำงานกับอาสาสมัครและ อปท.ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ต้องแจ้งเจ้าของพื้นที่ก่อนเสมอ ต้องไปก่อนชาวบ้านเสมอ  และวันสำคัญไม่ควรนัดชาวบ้านทำงาน เช่น วันพระ วันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

6. ทำงานอย่างบูรณาการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ผู้บริหารต้องเห็นความสำคัญของการดำเนินโครงการ และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ และบุคลากรที่ร่วม ทำงานกับอาสาสมัคร และ สสภ.14

2. ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของอาสาสมัคร

3. ต้องหามาตรการการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นของตนเองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4. สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

เครือข่ายอาสาสมัคร

1. ต้องมีจิตอาสาเพราะทำงานแบบไม่ค่าตอบแทน

2. ควรเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำ หรือเป็นผู้นำในชุมชน หรือผู้ที่ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ควรให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

แต่ที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแค่การดำเนินงานเฝ้าระวังอย่างเดียวในพื้นที่ที่ สสภ.14 เลือก ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ซึ่งคงต้องดำเนินงานเครือข่ายขยายต่อไป และอาจต้องมีผู้ร่วมดำเนินงานมากกว่านี้ได้แก่ โรงงาน ตลาดสด ชุมชน โรงเรียน ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#การสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อม#ความต่อเนื่องในการสร้างเครือข่าย#เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

หมายเลขบันทึก: 337386, เขียน: 17 Feb 2010 @ 15:36 (), แก้ไข: 12 Feb 2012 @ 12:38 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)