มีเพื่อนครูบางท่านส่งตัวอย่างโจทย์การใช้โปรแกรม GSP ระดับประมศึกษามาให้ช่วยแสดงวิการสร้างให้หน่อย เลยขอนำมาเผยแพร่ ณ ที่นี้ไปเลยนะครับ จะได้กุศลร่วมกัน(เพื่อนครูท่านใดมีปัญหาก็ลองส่งมาดูครับ)

โจทย์ปัญหาที่ส่งมา

โจทย์ข้อ 1 : จงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีมุมภายในมุมหนึ่งมีขนาด 80 องศา โดยที่ด้านประกอบมุมนั้นมีขนาด 5 ซม. และ 9 ซม. พร้อมทั้งคำนวณพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม
โจทย์ข้อ 2 : จงสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีรูปครึ่งวงกลมอยู่บนด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมและแสดงการคำนวณต่อไปนี้
- พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC
- พื้นที่ของครึ่งวงกลมทั้งสามรูป
( ให้ด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากยาว 8 ซม. และรูปสามเหลี่ยมที่สร้างต้องปรับขนาดได้ และเมื่อรูปสามเหลี่ยมมุมฉากปรับขนาดนั้นรูปครึ่งวงกลมต้องปรับตามด้วย )

ข้อ 1 :    นักเรียนใช้เครื่องมือเขียนเส้นในแนวตรงมาสร้างมุม แต่กว่าจะปรับขนาดของด้านและมุมให้ได้ตามที่โจทย์กำหนดใช้เวลานานมากเพราะถ้าขนาดของมุมได้ 80 องศา ความยาวด้านก็จะเลื่อนไปเล็กน้อยจะไม่ได้ตามที่กำหนด จะทำอย่างไรคะ    และวิธีพิมพ์เลขแสดงขนาดของมุมลงในรูปที่สร้างทำอย่างไร

ข้อ 2 :    สร้างสามเหลี่ยมมุมฉากเสร็จแล้ว ขยับด้านตรงข้ามมุมฉากเพื่อให้ยาว 8 ซม.พอดีไม่ได้ จะได้ 8.01 ซม. หรือไม่ก็ 7.99 ซม. มีวิธีกำหนดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการหรือเปล่าคะ

เฉลยปัญหาและวิธีสร้างครับ