วันนี้ ครูอิงขออนุญาตบันทึกเพลงพิเศษ  ที่ว่าเป็นเพลงพิเศษ ด้วยเหตุผล ดังนี้ค่ะ
            ๑) เป็นเพลงที่ขับร้องโดยสมาชิกบ้าน  gotoknow. คือคุณ ดอกรัก ดอนตรอ P
http://gotoknow.org/profile/niruns
            ๒) คุณดอกรัก  ดอนตรอ  เป็นศิลปินพื้นบ้าน  แต่งเพลง และขับร้องเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องถิ่น ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับบ้านครูอิงค่ะ  เมืองคอน กับ เมืองสงขลา บ้านพี่เมืองน้องกันอยู่แล้วหละ
             ๓) เพลงน้ำตกโยง เป็นเพลงที่ไพเราะ และเป็นเพลงแนวอกหัก  เหมาะที่จะบันทึกไว้ที่ "พื้นที่เล็ก ๆ ของคนเหงา" ค่ะ 

 

เพลงน้ำตกโยง

ขับร้อง  ดอกรัก   ดอนตรอ

                                                น้ำตกโยงมีมนต์ดลใจพี่ 

                                       ริมฝั่งธารโยงนี้ยังฝังใจ 

                                       เสียงโยงร้องครวญคร่ำอยู่ร่ำไป

                                       เหมือนโยงใจพี่คะนึงถึงกานดา

                                                  น้ำตกโยงเคยมีเธอเคียงคู่

                                       กอดตระกองยอดชู้ริมสายธารา

                                       หอมแก้มน้องยวนใจไม่สร่างซา

                                       ชื่นชีวารื่นภิรมย์สมฤดี

                                                 ***  หรือความหวังจะพังสลาย

                                       เธอเงียบหงายไม่เหลือเยื่อใยไมตรี

                                       รอคอยเธออยู่ก็นานหลายปี

                                       ไฟรักทวีแผดเผาเร่าร้อนอุรา

                                                 น้ำตกโยงโยงเอ๋ยทุกข์เติมซ้ำ

                                        เธอลืมคำลืมสื้นคำสัญญา

                                        ไหนว่ารักรักมั่นจนชั่วชีวา

                                        ดูโยงหลั่งจากภูผาน้ำตาซึม......