R&D Coordination and Financing


         คนที่รักและคลั่งใคล้งานจัดการงานวิจัยอย่างผม เห็นที่หนังสือ R&D Coordination and Financing ให้ดาวน์โหลดฟรี ก็ตาโต   แม้จะเน้นหนักไปทางงานวิจัยด้านสุขภาพ   แต่ก็มีบทว่าด้วยการวิจัยทั่วๆ ไปด้วย   ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วิจารณ์ พานิช
๓ ก.พ. ๕๓
                 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

วรนุช หวังศุภชาติ
IP: xxx.28.169.166
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ ขอบพระคุณมากเลยค่ะ

นุชได้ download ไว้แล้วค่ะ จะนำไปอ่านทีหลังค่ะ

เรื่องนี้ทำให้ระลึกถึงพี่สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ พี่วิพุธ ผู้ซึ่งเคยร่วมมือกันทำงานด้าน HSRI มาก่อน รวมทั้งอยู่ใน NEBT ด้วย

ทำให้นุชได้เรียนรู้จากพี่ๆทั้งหลายมาเป็นลำดับ รวมทั้งจากพี่จันทร์เพ็ญ ของเราด้วย

ตอนนี้วาระเรื่อง Climate Change-Health Impact และ การทำ HIA (ในคน) จาก กรณีมาบตาพุดก็ดี

หรือจาก กรณีสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะก็ดี มีคนจากหลากหลาย disciplines เข้ามารุมทำวิจัยกันมากมาย

โดยยังขาดทิศทาง แนวทาง วิธีการศึกษาที่ชัดเจน รวมทั้งการระดมทุนวิจัยด้วย

อาจารย์คะ กรุณาช่วยให้คำแนะนำนุชในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

วรนุช หวังศุภชาติ

ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล