ความคืบหน้าของ KM แก้จนเมืองคอน

เปิดหน้าเว็ป gotoKnow เวอร์ชั่นใหม่ ก็ได้พบกับความแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจมากมาย ต้องใจเย็นๆเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ไม่ตื่นตกใจกับมันอีกต่อไป บันทึกนี้ถือว่าเป็นบันทึกแรก ฉบับลองของใหม่ก็แล้วกันครับ  

จะขอเล่าเรื่องเวทีประชุมทีมวิชาการ คุณอำนวยกลาง และตัวแทนคุณอำนวยอำเภอ จัดการความรู้แก้จนเมืองนคร วันที่ 7 มิ.ย.2549 ที่ ห้องประชุม กศน.จังหวัดนครศรีฯ ผู้เข้าประชุมประมาณ 80 คน ประเดิม เวอร์ชั่นใหม่ก็แล้วกันนะครับ ว่าเวทีนี้ส่งสัญญาณความคืบหน้าของงานอย่างไร   เริ่มจากช่วงเช้า อ.ภีม ภคเมธาวี จาก มวล.ในฐานะเลขานุการทีมวิชาการ ได้ทำหน้าที่ของคุณกระบวนการ แบ่งกลุ่มคุณอำนวยกลาง และตัวแทนคุณอำนวยอำเภอของแต่ละโซน รวม 5 โซน พูดคุยกันใน 3 เรื่อง คือ ผลจากการที่คุณอำนวยอำเภอแต่ละอำเภอไปทำความเข้าใจกับทีมคุณเอื้ออำเภอ ผลการดำเนินการแต่งตั้งและทำความรู้คุ้นเคยของทีมตำบลแต่ละอำเภอ และประการที่สามเรื่องการดำเนินการอื่นๆ  ผลเป็นอย่างไร  จากการที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นในโซนลุ่มน้ำปากพนัง 1 ซึ่งประกอบด้วย 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ปากพนัง เชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร สรุปได้ว่าทุกอำเภอดำเนินการได้รุดหน้าไปมากพอสมควร ทั้งในเรื่องการจัดทำแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเอง(งานที่รับช่วงต่อมาจากที่ทำการปกครองจังหวัด)  การแต่งตั้งและทำความเข้าใจทีมคุณอำนวยตำบล และเรื่องอื่นๆ เช่น การสื่อสารผ่าน ICT BLOG เป็นต้น ส่วนการนำเสนอของโซนอื่นๆก็ในทำนองเดียวกันมือง ปากพนัง ีมตำบลแต่ละอำเภอ และประการที่สามเรื่องการาดำเนินการอื่นๆ   

ในช่วงบ่าย ผมทำหน้าที่คุณกระบวนการ พูดคุยเสวนาในเรื่องบันทึกความรู้แก้จนตามวิถีคนคอน หลังจากผมกล่าวนำว่าได้ยกร่างบันทึกนี้ประกอบด้วยรายละเอียดอะไร วิธีใช้บันทึกนี้ใช้อย่างไร จะให้คุณกิจทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ หรือเป็นบางคนที่สนใจบันทึก หรือเอาแกนนำหมู่บ้านๆละ 8 คน บันทึกเพื่อการ Try out ก่อนดี แม้จะไม่มีข้อสรุป ผมคิดว่าน่าจะต้องบันทึกทุกคน เพราะเห็นค่าใช้จ่ายโครงการเขาตั้งไว้แล้วว่าพิมพ์บันทึกความรู้ 25,000 เล่ม จำนวนนี้ก็คือคุณกิจทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการนั่นเอง จากนั้นผมตั้งคำถามถึงข้อควรคำนึงและพึงระวังในการใช้บันทึกความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มากมาย   เช่น คุณอำนวยตำบลจะต้องกระตุ้นคุณกิจให้บันทึกประสบการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างไร เพราะประสบการณ์ของหลายหน่วยงานบอกว่าคุณกิจไม่นิยมบันทึก  คุณกิจที่มีปัญหาเรื่องของสายตา มีปัญหาเรื่องทักษะการเขียน จะทำอย่างไร รวมทั้งจัดทำรูปเล่มอย่างไรให้น่าจับน่าใช้  เป็นต้น  

สุดท้ายก่อนจบการพูดคุยก็ได้รับความรู้จากทีม KM กศน.จังหวัด เรื่องของงบประมาณที่จัดสรรให้อำเภอแต่ละอำเภอและที่ใช้ร่วมกัน แผนการดำเนินงานจัดการความรู้แก้จนเมืองนคร ซึ่งที่จะทำในระยะต่อไปคือ อบรมคุณกิจที่เป็นแกนนำหมู่บ้านๆละ 8 คน (เวทีเรียนรู้ของแกนนำหมู่บ้านๆละ 8 คนนี้ ในระยะต่อไปจะเรียกว่าคุณอำนวยหมู่บ้าน)    ซึ่งจะอบรมกันเป็นรายโซน ประมาณ 4-5 อำเภอต่อโซน รวมแกนนำหมู่บ้าน 3,200 คน จากนั้นก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณกิจแต่ละหมู่บ้านๆละ 72 ครัวเรือน จำนวน 6 ครั้งเป็นอย่างน้อย ก็อยู่ในช่วงเดือน มิ.ย.2549  พอถึงกรกฎาคมก็เป็นกิจกรรมตลาดนัดความรู้(จัดทำนิทรรศการ) และสัมมนาคุณอำนวยตำบล สัมมนาคุณเอื้อจังหวัดเพื่อสังเคราะห์บทเรียนภาพรวมของโครงการ นอกจากนี้ก็ยังจะได้มีการอบรมการเขียน ICT  BLOG เพื่อบันทึกเป็นคลังความรู้และเพื่อการสื่อสารการทำงานระหว่างกันด้วย ซึ่งทำต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณ  

นัดหมายครั้งต่อไปของวงเรียนรู้นี้ คือวันที่ 21 เดือน กรกฏาคม ประเด็นที่จะต้องกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วกลับมานำเสนอ คือ ให้แต่ละวงเรียนรู้ไปดำเนินการให้จัดทำ ICT  BLOG ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และระดับโซน  และการขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือน  

ผมมีความเห็นว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ยังฝืดๆอยู่พอสมควร เพราะยังใหม่ๆกันอยู่ แต่เมื่อได้ปรับท่าทีเข้าหากัน เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้นกว่านี้ เชื่อว่าในเวทีต่อๆไปคงดีขึ้นอย่างแน่นอน  และเป็นบรรยากาศที่สนุกสนาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
อ่านแล้ว สนุกไปด้วยครับ อยากเห็นภาพกิจกรรมนี้จัง