ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  ขั้นเตรียม

คือ เตรียมอุปกรทุกชนิดมาให้พร้อมให้ครบตามจำนวนที่ต้องการ

1 เข็ม

2 ไม้เสียบลูกชิ้น

3  กรรไกร

4 ด้วยไหมพรม

5 แม่แบบ

   ขั้นปฎิบัติงาน

1 ประกอบแม่แบบ

แม่แบบจะมีสี่ชิ้น แต่ละชิ้นจะมีล็อกให้นำส่วนประกอบทั้งสี่มาประกอบกันจะได้แม่แบบเป็นรูปวงกลม

 

2 วิธีเริ่มถัก

 

 

นำเชือกไหมพรมแม่แบบและไม้เสียบลูกชิ้นนำเชือกไหมพรมติดไว้ที่แม่แบบแล้วเริ่มต้นถักจนครบหนึ่งรอบแล้วทำการถักไปเรื่อยๆจนได้ขนาดของผ้าพันคอตามต้องการ

 

    นี้คือการเริ่มต้นถักผ้าพันคอตามวิธีการถักโดยใช้เชือกมัดตรงจุดเริ่มต้นของแม่แบบแล้วถักมาเรื่อยๆ

 

 

3ตัดระบาย

ระบายที่จะใช้มัดผ้าพันคอส่วนปลายทั้งสองด้านจะตัดเป็น 24 ชิ้นยาวประมาณ 2 คืบเวลานำมาติดที่ผ้าพันคอจะนำมาติดทีละคู่ ทีละข้างของผ้าพันคอ และเชือกที่นำมาใช้ทำระบายต้องเป็นเชือกม้วนเดียวกับเชือกที่ใช้ถักตัวผ้าพันคอ เพื่อจะทำใหเวลามองดูแล้วนั้นกลมกลืนและสวยงาม

 

         

การถักตัวผ้าพันคอ

จะถักต่อเนื่องมาจากการเริ่มต้นถักและถักมาเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เหมาะสม ความยาวจากด้ายไหมพรมที่ใช้ถักจะใช้ด้ายไหมพรมจำนวน 3 ม้วนเพราะเป็นขนาดที่พอดี ไม่สั้นหรือยาวเกินไป  และการถักแบบนี้ไม่เปลืองสถานที่ ถักง่ายถักได้เร็วแม้จะใช้เวลามากก็ตาม ทั้งยังเป็นวิธีการถักผ้าพันคอที่ง่ายเพราะมีแม่แบบเป็นตัวขึงไว้

 

   นี่คือรูปของผ้าพันคอที่ทำได้ขนาดเหมาะสมแล้ว หรือเป็นขนาดมาตรฐานที่พอดีกับคนทุกคน

 

 

  การถอดผ้าออกจากแม่แบบ

 

การติดระบาย

จะดึงด้ายในม้วนออกมาตัดจำนวน 24 ชิ้นและแบ่งเป็นข้างละ 12ชิ้น เพื่อจะติดแต่ละเส้น วัดขนาดยาว 2 คืบ

 

วิธีการติดระบายผ้าพันคอ

เราจะนำด้ายที่ตัดไว้และแบ่งข้างละ 12ชิ้นมาใส่หรือมาติดที่ปลายแต่ละข้างของผ้าพันคอโดยแบ่งเป็นคู่ แล้วผ้าพันคอที่ถัก และถอดออกจากแม่แบบจะมีห่วงสำหรับติด ระบาย อยู่แล้วให้ติดได้เลย

 

เราจะค่อยๆถอดออกจากที่ล็อกทีละล็อกโดยนำผ้าออกจากล็อกอย่างช้าๆและระมัดระวังเพราะถ้านำผ้าออกจากแม่แบบหรือล็อกออกโดยไม่รู้วิธีจะทำให้ผ้าหลุด และถ้าไม่เชี่ยวชาญจะแก้ปัญหาได้ยากมาก เพราะถ้าหลุดแม้แต่เส้นเดียว หรือถักผิดอาจทำให้หลุดทั้งผืนได้ ดังนั้นการถักผ้าพันคอต้องมีสมาธิ

 

ก่อนถอดผ้าพันคอที่ขนาดพอดีแล้ว

 

การแก้ปัญหา

เมื่อถอดออกจากแม่แบบแล้วด้ายหลุด

การแก้ปัญหาเวลาถอดออกจากแม่แบบทุกครั้งจะมีปัญหาเรื่องด้ายหลุดออกมา ดังนั้นเราจึงต้องใช้เข็มโคเชในการถักดึงเนื้อผ้าเข้าหากันแล้วติดระบาย

 

บทสัมภาษณ์

             จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์คุณแม่บุตรดี   ปิตตาระเต  บ้านโนนศรีคูณ  ตำบล เสาเดียว   อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  จากที่ได้สอบถาม  คุณแม่บอกว่าได้ไปฝึกหัดถักผ้าพันคอจนชำนาญ  กลุ่มของกระผมจึงต้องการศึกษาการทำผ้าพันคอเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆจนชำนาญ

             ความสำคัญของมันคือ  ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง  โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ทุกคนจำเป็นต้องมีและการถักผ้าพันคอถือเป็นงานอดิเรกอีกงานหนึ่งและยังสามารถนำมาเป็นรายได้และช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

 

 

 

 การสอบถามข้อมูลการถักผ้าพันคอ จากคุณแม่บุตรดี ปิตตาระเต บ้านโนนศรีคูณ