TrainerPatt
นาย พัฒนะ มรกตสินธุ์

การสร้างองค์กรให้เป็น High Performance


         ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการเพิ่มและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต แนวทางหนึ่งที่เราจะสร้างสรรค์เพิ่มผลผลิตได้นั้น ต้องเกิดจากบุคลากรที่มีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) และทัศนคติที่ดี (Attitude) หรือที่เรารู้จักกันในนาม KUSA

          KUSA นั้น จะสามารถจำแนกออกแยกย่อยในการเรียนรู้หรือแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นดังนี้ครับ

K – Knowledge – ความรู้ 

 1. เน้นด้านการจัดการความรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management: KM)
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
 3. เอกสาร ตำรา ต่างๆ (Archives)
 4. สื่อต่างๆ รวมถึง Internet และ E-mail ด้วย (IT)

U – Understanding – ความเข้าใจ  

 1. การทดสอบ (Test)
 2. การสัมภาษณ์ (Interview)
 3. การสร้างสถานการณ์หรือเหตุการณ์จริง (Situation)
 4. กรณีศึกษา (Case Study)

S – Skill – ทักษะ

 1. การฝึกฝนปฏิบัติ (Practice)
 2. การแนะนำ สอนงาน (Coaching)
 3. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)
 4. การกระทำซ้ำๆ (Reaction)

A – Attitude – ทัศนคติ

 1. การพูดคุย (Dialogue)
 2. การจูงใจ สร้างพลังใจ (Motivation)
 3. การยกย่อง ชมเชย ให้กำลังใจ (Cheer Up)
 4. HR แสดงบทบาทให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ (Self Esteem)

 

          จากโมเดล เราจะมองเห็นว่า KUSA ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการเริ่มต้นพัฒนาขีดความสามารถรายบุคคล (Individual Competency) ซึ่งจะสามารถพัฒนาการรวมกลุ่มของบุคลากรเป็น Teamwork และเกิดการพัฒนาองค์กรในอนาคต

          ซึ่งในส่วนของ Teamwork นั้น จะกลายเป็น High Performance และแยกออกเป็น High Performance Individual: HPI และ High Performance Organization: KPO อันเป็นแนวทางที่องค์กรต้องพัฒนาให้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

          การเกิด High Performance ในองค์กร ไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกัน โดยเฉพาะในเรื่องของ Teamwork

          องค์กรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ ขาดเรื่องของ Teamwork ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ของการพัฒนาองค์กร เพราะการที่องค์กรจะเติบโตขึ้นได้ ไม่ใช่เพราะใครเพียงคนเดียว แต่เกิดจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร

          การพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับงานที่ทำและขีดความสามารถที่เป็นอยู่ ตามสภาพงาน ก็จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้ไม่ยากเย็น...

หมายเลขบันทึก: 329652เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2010 02:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (1)

ขอบคุณมากคะได้ความรู้เพิ่มตั้งเยอะ

ทุกวันนี้ใครที่รู้ข่าวสารมากย่อมมีทางเลือกมาก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี