วิธีการดำเนินงาน

            วางแผนการมำงานว่าจะทำอะไรบ้าง  การทำผ้าใยบัวมีวิธีการทำดังนี้  โดยเริ่มทำจากการนำลวดมาดัดให้เป็นวงกลมได้แล้วจากนั้นนำผ้าใยบันมาหุ้มกับลวดแล้วดึงผ้าใยบัวให้ดึงแล้วมัดด้วยด้ายทำตามขั้นดอนนี้จนครบทุกกลีบดอก  เมื่อได้กลีบครบทุกกลีบที่ต้องการแล้วนำมาประกอบกันให้เป็นรูปดอกไม้ตามที่ต้องการ  จากนั้นจัดรูปทรงและกลีบดอกให้สมดุลกันทุกๆกลีบดอก  และสุดท้ายนำมาประกอบกันให้เป็นดอกไม้