ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

         ที่มาและความสำคัญของโครงงานการทำดอกไม้จากผ้าใยบัว  มีที่มาจากแม่บ้านในชุมชนมีเวลาแต่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์จึงรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้าน  และนำประโยชน์จากความรู้ที่เคยมีมาทำดอกไม้จากผ้าใยบัวที่มีประโยชน์และใช้ได้กับทุกงาน  ทุกสถานที่  จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในชุมชนต่างๆ