ศสวท จัดทำหนังสือครบรอบ 16 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนังสือครบรอบ ฉบับเต็ม สามารถอ่านได้ที่ http://158.108.194.6:5140/amsOAfile/TC0JV66I.pdf

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 121 เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2536 จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน ในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีสีประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์คือ “ สีเทาเงิน ”

จากอดีตถึงปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีการขยายตัวขององค์กรมาโดยลำดับ จนมีการดำเนินการด้านการศึกษา ทุกระดับ ตั้งแต่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีภารกิจครอบคลุมทุกด้าน การเรียนการสอน วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และจะครบรอบ 16 ปี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ซึ่งการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระพิเศษนี้ คณะผู้บริหารของคณะฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และ เพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานชั้นนำของมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมศิลปวิทยาการหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

คณะผู้จัดทำหนังสือต้องขอขอบคุณบุคลากรในคณะ และผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จ หนังสือเล่มนี้ จะเป็นคำตอบ ในหลายคำถาม ที่จะทำให้ผู้อ่านได้รู้จักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในทุกมิติมากขึ้น

 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร. วีรชัย พุทธวงศ์

ประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก

หมายเลขบันทึก: 326711เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2010 21:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 16:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)
  • เยี่ยมมากเลยครับพี่อ๊อด
  • มีอะไรพอช่วยได้บอกนะครับ
  • ลองไปที่เมนูของพี่
  • ลงรูปประจำบล็อกนะครับ
  • เอารูปคุณครูมาฝากไปอบรมครูมาที่แสนปาร์ม
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี