GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มงคล จันทร์งาม

ศึกษานิเทศก์ วุฒิ รป.ม. วิชาเอก การจัดการสำหรับผู้บริหาร

มงคล  จันทร์งาม  ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานดังนี้
1.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4.โรงเรียนต้นแบบการสอนคิดและการบูรณาการการคิดวิเคราะห์ในการเรียนการสอน
5.การคัดแยกและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพพิเศษ
6.การปลูกฝังคุณธรรมผ่านกิจกรรมดนตรีนาฎศิลป์และการแสดง
7.ประจำกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 3
8.ปฏิบัติงานอืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การศึกษาerkm
หมายเลขบันทึก: 32367
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ชื่นชมผู้จัดทำ

ข้อมูลUpdate ดีมากครับ

อารมณ์ดีจัง

เมื่อย....แทนจัง...เกิดเป็นศน.ต้องงานยุ่งอย่างนี้ทุกคนหรือเปล่าคะ...