สีขาวซ้อนเปรี้ยว

ผ้า(ยับ)พับไว้

ในทุกวันนี้ พยาบาลขาดแคลนจากจากตลาดสุขภาพ ทำให้เกิดตลาดมืดมีการซื้อขายในราคาที่สูงกว่าปกติจากโรงพยาบาลของเอกชน ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหานะจุดนี้ จึงได้มีการแก้ปัญหาโดยการเพิ่มจำนวนปริมาณพยาบาลขึ้น โดยจัดให้มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรพยาบาล รับนักศึกพยาบาลที่มีจรักในวิชาชีพพยาบาลจำนวนมากขึ้น เหตุทำให้จำนวนนศ. พยาบาล เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น ประเด็นอยู่ที่ว่าด้วยภาพลักษณ์ที่ท่านเคยเห็นว่ามักจะเป็นนางฟ้าในชุดขาว เรียบร้อยพูดจาสุภาพอ่อนหวานมีกิริยามารยาทงดงาม แต่จากที่ท่านผู้เขียนสัมผัสมา มันไม่ใช่เช่นนั่น ปัจจุบันพยาบาลเปลี่ยนไปอย่างท่านอาจจะคาดไม่ถึง เห็นจากนักศึกษาพยาบาลเป็นขั้นแรก ติดตามอ่านได้เมื่อใดก็เมื่อนั้น แล้ว จะมา up ให้ใหม่นะ จากผู้เขียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อีกมุมหนึ่งที่คุณไม่รู้ความเห็น (0)