คุณคิดว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน

1) ถ้าคุณตอบว่า "ไข่" ก็จะมีคนถามว่า ไข่เกิดมาจากอะไร

2) ถ้าคุณตอบว่า "ไก่" ก็จะมีคนถามว่า ไก่เกิดมาจากอะไร

คำตอบทั้งสอง เป็นปัญหาโลกแตก ซึ่งแล้วแต่ว่าเราคิดในมุมมองไหน

1) ตอบ ไข่เกิดมาจากไก่

2) ตอบ ไก่เกิดมาจากไข่

ดังนั้น เราสรุปไม่ได้ว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ถ้าเรามองในแง่ของวิวัฒนาการแล้วต้องดูบรรพบุรุษของสัตว์ตระกูลนี้