" คนร่วมทาง"       

คนเราคบหากัน มีค่าตรงที่.........รู้จักกัน

คนเรารู้จักคุ้นเคยกัน  มีค่าตรงที่.......รู้ใจกัน

คนเรารู้ใจกัน  แล้วจากกัน  มีค่าตรงที่

" อยู่ในความทรงจำที่ดีต่อกัน "