หลวงปู่เทสก์

พระราชนิโรชรังสี แห่งวัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เกจิดังแห่งภาคอีสาน
"ผู้ใดทำใจให้ถึงความเป็นกลางได้  ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คติธรรมคำสอนความเห็น (0)