การมอบหมายงาน :กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนโรงพยาบาลเกาะช้าง


วันนี้ได้อ่านการมอบหมายงานที่ให้รับผิดชอบใหม่ สาเหตุจากการที่ จนท.ของฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ย้ายไปทำงานที่สถานที่แห่งใหม่ ย้ายตามสามี ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  คือ นางสาวภาชินี เหลืองอภิชาตกุล ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2372/2552 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 นั้น

ปัจจุบันฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน เหลือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ 3 คน

 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 คน
 • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 คน
 • จพง.สาธารณสุข จำนวน 1 คน

โดยที่ปัจจุบัน จพง.เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ...คิดเอาเองแล้วกันนะ

ได้มอบหมายงานดังต่อไปนี้...

 1. งานควบคุมกามโรคและเอดส์
 2. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 3. งานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์
 4. งานอาชีวอนามัย
 5. งานโรงพยาบาลจิตอาสา
 6. งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ
 7. งานส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย/โภชนาการ
 8. งานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน
 9. งาน PCU/เยี่ยมบ้าน
 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ 2 บ้านแหลมตะเคียนถึงบ้านด่านเก่า ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ทั้งหมดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน ท่านคิดว่ามากไปหรือน้อยเกินไป

ต่อไปเรามาดูของ....ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ว่ารับผิดชอบงานอะไรกันบ้าง

1.  งานแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

   2.  งานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่/เกิดซ้ำ (SARS/ไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A/H1N1 ฯลฯ)

3.  งานสุขาภิบาลอาหาร/อาหารปลอดภัย 

4.  งานระบาดวิทยา

5.  งานกองทุนสุขภาพตำบล

6.  งานรายงาน Einspection/HCIS/คลังข้อมูล

7.  งานยาเสพติด

8.  งานสุขภาพจิต

9.  งานเยี่ยมบ้าน

10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ 2 บ้านด่านใหม่ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

ยังไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่  ต่อไปดูของหัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติ.....ตำแหน่ง จพง.สาธารณสุขชุมชน ดังต่อไปนี้

หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รับผิดชอบงานดังนี้

 1. กำหนดนโยบายของฝ่ายและดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย                   ของกระทรวง จังหวัดและโรงพยาบาล
 2. ประเมินผล/ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 3. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
 4. งานสุขภาพภาคประชาชน
 5. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 6. งานผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
 7. งานอนามัยโรงเรียน/โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ/วัดส่งเสริมสุขภาพ
 8. งานเยี่ยมบ้าน
 9. งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ /งานพัฒนาคุณภาพต่างๆของโรงพยาบาล
 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

พื้นที่รับผิดชอบ  หมู่ 1 บ้านคลองนนทรี  ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

หมายเลขบันทึก: 322515เขียนเมื่อ 24 ธันวาคม 2009 01:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
อ้อย (มัญธกานต์ ตันติไพศาลกิจ)

อ้อย เป็น พยาบาลวิชาชีพ มา 6 ปี ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว รับผิดชอบงานวัณโรคของ รพ. และ ขึ้นเวร บ่าย/ดึก ด้วย

ทาง รพ. มีนโยบายจะแยกงานของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ + ฝ่ายสุขาฯ + งานวัณโรค + งานเอดส์ + งานสุขศึกษา + งานเอดส์ +งานสุขภาพจิตและยาเสพติด +งานเยี่ยมบ้าน ไปเป็นงาน PCU/กลุ่มงานเวชปกิบัติครอบครัวและชุมชน ภายใน สิ้นเดือน มกราคม 2553

อยากทราบข้อมูลว่า PCU กับ กลุ่มงานเวชปกิบัติครอบครัวและชุมชน มีความแตกต่างกันอย่างไร

1.โครงสร้าง

2.บทบาทหน้าที่

3.อื่นๆ

ขอบคุณมากค่ะ

ติดต่อกลับที่ aoytb2009@htmail.com

 • เท่าที่ทราบว่า PCU จะขึ้นตรงกับหัวหน้ากลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 • การประเมินพยาบาล จะขึ้นตรงกับกลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 • PCU เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการในเขตรับผิดชอบของตนเอง เหมือนกับ OPD แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล ต่างกันที่ OPD รับคนไข้ทั่วไปทั้งหมด
 • PCU มีขอบเขตที่ชัดเจน
 • ส่วนงานต่างๆ จะแบ่งกันเป็นผู้รับผิดชอบ โดยปกติแล้ว จะมีผู้รับผิดชอบงานละ 1 คนเป็นส่วนใหญ่เช่น งานส่งเสริมสุขภาพก็ 1 คน
 • งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมก็ 1 คน
 • งานวัณโรค ก็ 1 คน หรือบางแห่งก็ งานวัณโรค ร่วมกับคลินิกยาต้านไวรัส เป็นคนคนเดียวกัน
 • งานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีก 1 คน
 • งานสุขภาพจิตและยาเสพติด 1 คน
 • งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์(ศูนย์ข้อมูล)  1 คน
 • งานโรคไม่ติดต่อทั้งหมด 1 คน
 • โดยทั่วไปแล้ว กลุ่มงานเวชต้องมีบุคลากรอย่างน้อย 7-10 คน งานถึงจะมีคุณภาพ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท