เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

PuNzz`Boi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก

                  ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีอิทธิพลมากสำหรับชีวิตมนุษย์ในแต่ละวัน  จึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆไม่เว้นแต่ละวันเพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น    และเทคโนโลยีในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  ได้ใช้เทคโนโลยีสารเทศเข้ามาช่วย
                  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมากมาย ทั้งในด้านการศึกษาก็มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในอนาคตจะมีเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัสและตอบสนองตามความต้องการเช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือจะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์  คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรือการทำงาน   ในอนาคตสามารถทำงานแบบทุกเวลา ทุกสถานที่ การโต้ตอบผ่านเครือข่ายทำให้เสมือนมีปฏิสัมพันธ์ได้จริงเช่น ระบบประชุมทางวีดิทัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้นทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็นเศรษฐกิจโลก  ความเกี่ยวโยงของเครือข่ายสารสนเทศทำให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

             การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตอาจมีผลกระทบที่ร้ายแรงหรืออันตรายต่อเราเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงผลดีมากกว่าเสีย ส่วนในการเลือกใช้ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งจะทำให้เทคโนโลยีมีประโยชน์และคุณค่าสูงสุด       

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลก


               1) ทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ มีการใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงการทำงาน ทำให้เกิดคำใหม่ว่า ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) มีการทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดสภาพที่เสมือนจริง เช่น ห้องสมุดเสมือนจริง ห้องเรียนเสมือนจริง ที่ทำงานเสมือนจริง เป็นต้น
                2) เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรีย์สัมผัส และตอบสนองตามความต้องการ เช่น ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีเป็นแบบบังคับ คือ
จะดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุ ก็จะต้องชมตามตารางเวลาที่สถานีกำหนดให้ ถ้าผิดเวลาก็ทำให้พลาดรายการไป แต่แนวโน้มจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีทีวีออนดีมานด์ (TV on demand) คือ เมื่อต้องการชมภาพยนต์เรื่องใดก็เลือกชม และดูได้ตั้งแต่ต้นรายการ หรือเลือกเรียนตามต้องการได้ เรียกว่า เป็นระบบการตอบสนองความต้องการของมนุษย์
                3) ทำให้เกิดสภาพการทำงานแบบทุกสถานที่และทุกเวลา เช่น ระบบประชุมทางวีดิทัศน์ ระบบประชุมผ่านเครือข่าย ระบบการศึกษาบนเครือข่าย เป็นต้น

                แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจึงอาจจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  และก้าวล้ำนำสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มัความจำเป็นมากในการดำรงชีวิต  ตั่งแต่ตื่นนอน  จนกระทั่งเข้านอนเราจะต้องใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา  ถ้าไม่มีปัญหาความไร้ระเบียบ  โลกก็จะพัฒนาไปในทางที่ดี  มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  การค้า  ความเป็นอยู่ของประชากร  แต้ถ้าเกิดความไร้ระเบียบก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีคุณภาพ  การค้าที่เกิดการแข่งขันกันเอง  ความเป้นอยู่ที่เกิดความยากลำบาก  เพราะฉะนั้นแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจะพัฒนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชากรและผู้ประกอบการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาย ฮัมดี อาแซความเห็น (1)

วิชิดา เลขที่28 4/1
IP: xxx.157.245.122
เขียนเมื่อ 

อ่า...มาment ห้ายน๊า

เนื้อหาก็โอเชดี  แต่เราว่า อย่าใส่พื้นหลังสีดำเลย <แต่เราก็ชอบใส่ ^^> มานดูไม่ค่อยหน้าอ่านเท่าไหร่น่ะ  จริงๆนะ

                             "POTATO"<<<หวังดีเสมอ  555+