เทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นการรวมกันของเทคโนโลยีใดบ้าง

ตอบ  "เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมคือหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีอื่นเข้ามาช่วยในการจัดหา วิเคราะห์ ประมวล และจัดการกับข่าวสารข้อมูลจำนวนมหาศาล จึงขาดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เสียมิได้ ส่วนการแสวงหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีโทรคมนาคม และท้ายสุดสารสนเทศที่มี จะก่อให้เกิดประโยชน์จากการบริโภค อย่างกว้างขวางตามแต่จะต้องการและอย่างประหยัดที่สุด ก็ต้องอาศัยทั้งสองเทคโนโลยีข้างต้นในการจัดการและการสื่อหรือขนย้ายจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ สู่ผู้บริโภคในที่สุด"
             
               ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1.เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เช่น คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพราะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ยาวนาน และจัดเก็บข้อมูลได้มากจึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย
  2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์  ประมวลผล เรียบเรียงข้อมูล  เช่น โปรแกรมการคำนวณเกรดเฉลี่ย เครื่องมือตรวจสอบ DNA  เป็นต้น
  3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนสารสนเทศ และแสดงผลของการประมวลข้อมูลเทคโนโลยีระบบสื่อสารมวลชน ได้แก่ วิทยุ และโทรทัศน์ ทั้งระบบแบบมีสายและไร้สาย เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการกระจายข่าวสารหรือเป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ  นอกจากนั้นยังรวมถึงเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีโทรทัศน์ความคมชัดสูง (HDTV) ดาวเทียมคมนาคม (communications satellite) เส้นใยแก้วนำแสง (fibre optics) สารกึ่งตัวนำ (semiconductor) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) อุปกรณ์อัตโนมัติสำนักงาน (office automation) อุปกรณ์อัตโนมัติในบ้าน (home automation) อุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงาน (factory automation) เหล่านี้ เป็นต้น

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31982เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006 11:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:03 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท