เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีกับคำว่าสารสนเทศมารวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  มีความหมายว่าอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง  
ตอบ   
   เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology), ไอที (IT)  
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communications technology),  
 ไอซีที (ICT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง,  
แปลง, จัดเก็บ, ประมวลผล, และค้นคืนสารสนเทศ 
   ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ทำให้เราสามาารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ 
2. ใช้ในการประสานงานกันถึงแม้จะกันคนที่ 
3. เป็นแนวความคิดทำให้เราสามารถได้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
อ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุทธิมานความเห็น (1)

นางสาววิไลพร อธิกพันธุ์ น้ำ 4/ทีต้า เลขที่ 26 จ้า
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
          เนื้อหาน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่ชัดเจน บอกถึงจุดประสงค์ของสิ่งต่างๆ ว่าใครทำอะไรต้องการอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้ว่ามันคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำนะ เราจะเป็นกำลังใจให้เสมอ  รักเพื่อนทุกๆ คน