โครงการขยะคุณธรรมของโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก  ได้มีโอกาสขยายผลการเรียนรู้แก่โรงเรียนชลประทานผาแตก

        เมื่อเวลาช่วงเช้าของวันพุธที่9 ธันวาคม 2552  นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานผาแตก อ.ดอยสะเก็ด  ถ่ายทอดความรู้  และฝึกทักษะการประดิษฐ์ขวดพลาสติกสร้างสรรค์ในโครงการขยะคุณธรรม 

       ดูภาพบรรยากาศการเรียนรู้  ความใส่ใจของผู้ให้และความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้รับ  น่าชื่นชมมากค่ะ