ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการของราชบัณฑิตยสถาน


             วันนี้ ( 29 พ.ค. 49 ) ผมได้รับเชิญจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การประสานงานเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ณ สโมสรราชพฤษ์ กทม.
                ผู้ได้รับเชิญสัมมนามีทั้งราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก นักวิจัย สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ประมาณ 100 คน
                ศจ. ดร.ชัยอนันต์  สมุทวนิช  ( นายกราชบัญฑิตยสถาน ) กล่าวตอนหนึ่งว่า      สหวิทยาการเกิดยาก เพราะองค์กรภาครัฐทำงานซ้ำซ้อนกัน  จึงจำเป็นต้องมีการวิจัยในลักษณะบูรณาการขึ้น ซึ่งต้องมีการสร้างเครือข่ายเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างที่แยกส่วนและซ้ำซ้อนกัน  แต่ต้องมีศูนย์ข้อมูลกลางที่แลกเปลี่ยนกันได้  ต้องแลกเปลี่ยนกันทั้งเรื่องบุคคล อุปกรณ์ แผนงาน / โครงการ / งบประมาณ
                ศจ.กีรติ  บุญเจือ   ( ราชบัณฑิต ประเภทปรัชญา )  ไม่อยากให้ลืมเรื่องปรัชญาอยากให้สนใจเรื่องนี้ก่อนจะทำอะไร
                ดร.โสภา   ชูพิกุลชัย  ชปิลนันน์  ( ราชบัณฑิต ประเภทสังคมศาสตร์ )  บอกว่าการประสานเครือข่ายสหวิทยาการ ต้องเป็นการเชื่อมกันอย่างไม่เป็นทางการ อาจทำได้ถึง 8 มิติ ทั้งสาขาเดียวกัน ต่างสาขา จุดย่อย และจุดใหญ่
                ศจ.ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์  ( ราชบัณฑิต ประเภทวิจิตรศิลป์ )  บอกว่าเราสามารถบูรณาการหลายสาขาแต่อยู่ในสภาพของวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นแกนได้ อยากให้ทุกคนมีนิสัยบูรณาการในวิชาของตน
                อาจารย์พะนอม   แก้วกำเนิด   ( ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวัฒนธรรม )   บอกว่า เราต้องกำหนดกรอบปัญหาและความมุ่งหวังในการพัฒนาที่แน่ชัด แล้วจึงวิเคราะห์สาเหตุ ทางเลือกในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ซึ่งรูปแบบในการดำเนินการต้องสามารถทำได้  มีคุณค่าต่อแผ่นดิน  และต้องทำอย่างยั่งยืน
                ศจ. ดร.ศรีศักดิ์  จามรมาน   ( ประธานเอแบคโพล )  บอกว่า เราคงต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลการวิจัยเข้าช่วย
                                                                                ฯ  ล  ฯ
                ในภาคบ่ายมีการแบ่งกลุ่มอภิปรายกำหนดทิศทางในการทำงานของ                   ราชบัณฑิตยสถาน ในการสร้างและประสานเครือข่ายสหวิทยากรที่ยั่งยืน  นับเป็นการสัมมนาที่ได้คุณค่ายิ่งที่มีการรวบยอดผู้ทรงความรู้เกือบทุกแขนงมาแลกเปลี่ยนกันเป็นกำไรชีวิตจริง ๆ  โดยผมได้สมัครร่วมเป็นภาคีสมาชิกด้วย  และคงได้มีโอกาสร่วมงานนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง
                                                                ------------------------------------------
หมายเลขบันทึก: 31865เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006 07:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:03 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี