วันนี้วันที่ 7 ธันวาคม 2552 เป็นวันจันทร์ที่เป็นวันหยุดชดเชยวันพ่อ (5 ธันวาคม) ผมพอมีเวลาว่างจนถึงเที่ยงวันก่อนจะไปขึ้นอยู่เวร วันนี้ผมเลยอยากนำหนังสือที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเล่มหนึ่งที่ผมประทับใจมาเล่าให้พวกเราฟังครับ

 หนังสือเล่มนี้เขียนโดยท่านอาจารย์ สุเมธ ตันนิเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

 กพ.สรุปหลักสำคัญที่ข้าราชการได้หลักคิด 10 ประการตามรอยพระยุคลบาท ครับ

1.ทำงานอย่างผู้รู้จริง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์

"บ้านเมืองทะเลาะกันทุกวันนี้อย่างน่าเศร้าใจที่สุดก็เพราะว่าคำว่า น่า ใส่เข้าไป"

จะเกิดความรู้ได้คงต้องเริ่มที่สติ เป็นบาทฐานของปัญญา ก็คือความรู้

2.ความอดทนมุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง

ตัวอย่างความอดทน "ตั้งแต่ปลายปี 2493 จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้วรวมน้ำหนักทั้งสิ้น 220 ตัน"

ยึดธรรมะและความถูกต้อง "ท่านรู้หรือไม่ว่าคนถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล....ท่านเชื่อหรือไม่ว่ากองนี้ใครแตะต้องไม่ได้นะครับทำบุญอย่างเดียว"

ถ้าคุณทำถูกต้อง ยึดความถูกต้องแล้วคุณจะเพชิญหน้ากับใครก็ได้ แต่ถ้าคุณมีแผลแม้แต่นิดเดียว คุณก็ไม่กล้าหันหลังให้ใคร หน้าก็ไม่กล้าหัน กลัวคนเขาเห็นแผล

3.อ่อนน้อม เรียบง่าย และประหยัด

4. มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก

5. รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น เคารพความคิดที่แตกต่าง

"นั่งปรึกษาหารือกัน ฟังเขาแสดงเหตุแสดงผลออกมา แล้วเราแสดงเหตุแสดงผลออกไป แล้วดูซิ เหตุผลอันไหนจะยอมรับได้ถูกต้องมากกว่า แล้วตกลงกันแล้วก็เลิกเถียงกันต่อ ลงมือปฏิบัติเลย"

6. มีความตั้งใจและขยันหมั่นเพียร

"ในฐานะข้าราชการ งานประชาชนรอไม่ได้"

7. มีความสุจริต และความกตัญญู

8. พึ่งตนเอง ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง

9. รักประชาชน

"ผมไปจดมูลนิธิชัยพัฒนาผมไปที่ กทม. เราไม่อยากใช้อภิสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น เพราะยิ่งอยู่ใกล้เจ้านายยิ่งต้องทำตัวให้ธรรมดาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ก็ไปแจ้งเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไป ก็มีเจ้าหน้าที่ถามบอกทำไมนายกฯ ไม่มาเอง ผมบอกว่านายกฯ งานเยอะ มาไม่ได้เลยมอบฉันทะมา บ้านอยู่อำเภออะไร บอกบ้านอยู่อำเภอดุสิต บ้านเลขที่เท่าไหร่ ไม่รู้ เขาก็เอ อะไรบ้านไม่มีหลักแหล่ง แล้วมาตั้งมูลนิธิได้อย่างไร สอบสวนไล่ผมต่อ ไล่ไปเรื่อย ทำอาชีพอะไรบอกไม่รู้อาชีพอะไรจริงๆ .....แล้วเหลือบตาไปเรื่อยจนกระทั่งไปเห็นชื่อจริงๆ ....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุ๊ย อย่าให้ท่านมานะ มายุ่งตายเลย จัดการให้เสร็จ ค่าจดทะเบียน 30 บาท ขอบริจาคเป็นคนแรกได้ไหม แล้วตกลงวันนั้นฟรี สามสิบบาทแกควักออกมาด้วยความตกใจมากเลย"

คนที่รับราชการถือว่ารับงานราชะมาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำ คือต้องรักประชาชน ทำงานเพื่อประชาชน

10. การเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

ผมมีหนังสือเล่มนี้อยู่นานแล้วครับ และเป็นหนังสือที่ผม อ่านจบเร็วที่สุดเล่มหนึ่ง คือผมอ่านจบภายในเวลาไปทำงานที่ PCU ปางส้าน (ไปกลับใช้เวลารวม 1 ชั่วโมง) อ่านจบเมื่อ 2 ปีก่อนและนึกถึงบุญคุณของหนังสือเล่มนี้...จึงกลับมาอ่านอีกครั้งในวันนี้....วันที่เหมือนจะว่าง ที่ว่ามีบุญคุณมากคือ "เป็นหนังสือที่อัดแน่นไปด้วยแง่คิด วิธีทำงาน เป็นหนังสือ How to เพื่อคนอื่น (ไม่ใช่เพื่อตนเอง) ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของเมืองไทย"

หวังเหลือเกินว่าท่านผู้สนใจจะหามาไว้เพื่ออ่านประดับความรู้ทางปัญญา และช่วยกันพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไปครับ