ตอบคุณหนุ่มเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ : ต้องเริ่มต้นจากการพิสูจน์การเกิดในประเทศไทย

Archanwell
ตอบคุณหนุ่มเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

คำถาม : มีสิทธิ์ได้สัญชาติหรือไม่ 

สวัสดีครับอาจารย์

คือผมมีเรื่องอยากสอบถาม - พ่อ-แม่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งย้ายเข้ามาเมื่อปี 2525 (บัตรใหม่ ยังไม่ได้ไปขอโอนต่างด้าว) - ผมถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน - ไม่มีรูปในทะเบียนบุคคล (ใบครอบครัว) แต่ได้ย้ายเข้าในทร.14/1 ของครอบครัวแล้ว (เพราะเมื่อพ่อ-แม่ทำบัตรที่ทางรัฐบาลสำรวจ ผมยังเด็ก เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ถ่าย เพราะบอกว่าจะได้สัญชาติแน่นอน)

- ผมเกิดในประเทศไทย(เกิดในปี 2526) ไม่มีสูติบัตร มีแต่หลักฐานการศึกษา (ป.6,ม.3)

ไม่ทราบผมจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทย ตามมาตรา 23 หรือไม่ ?

เพราะมีองค์กรนึงมาสำรวจก่อนหน้านี้นิดนึง และมีรายชื่อผมติด ว่าสามารถร้องขอสัญชาติได้

เลยอยากแน่ใจอีกทีนึงครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับและขอรบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับเมล์ด้วยครับ

หนุ่ม

คำสำคัญ: ไม่ทราบผมจะมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยหรือไม่

ถามโดย: หนุ่ม   Ask: Archanwell

สร้าง: พฤ. 26 พ.ย. 2552 @ 13:09

-----------------------------------------------------------------

คำตอบ

๑.สิทธิในสัญชาติไทยอาจเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทย และวิธีการได้มาซึ่งสิทธิก็แตกต่างกันตามแต่ธรรมชาติของจุดเกาะเกี่ยวที่มี

๒.เข้าใจตามที่คุณเล่ามาว่า บิดาและมารดาของคุณเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ ก็เลยเดาว่า บิดาและมารดาคงอพยพมาจากต่างประเทศไทยใช่ไหมคะ มาจากที่ไหนคะ เป็นคนชาติพันธุ์ใด ? บัตรที่ถือมีชื่อว่าอะไร ? ช่วยสแกนมาดูกัน หรือบอกมาให้ละเอียดหน่อยนะคะ

๓.สิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นสิทธิที่ให้แก่คนเกิดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ อันทำให้ไม่ได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลอัตโนมัติของกฎหมาย นั่นก็คือ ไม่ได้รับการยอมรับว่า มีสถานะเป็น “คนสัญชาติไทย” จึงมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย

๔.ในกรณีของคุณ หากคุณเกิดในประเทศไทยใน พ.ศ.๒๕๒๖ ตามที่คุณเล่า คุณก็เป็น “คนเกิดในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗” ดังนั้น หากคุณจะใช้สิทธิตามมาตรา ๒๓ นี้ และคุณไม่มีสูติบัตรที่ออกโดยอำเภอหรือเขตหรือเทศบาล คุณก็ต้องเริ่มต้นแสวงหาพยานหลักฐานที่ชี้ว่า คุณเกิดในประเทศไทย

๕.คุณเกิดที่ไหนคะ ? ในหรือนอกโรงพยาบาล ? หากเกิดนอกโรงพยาบาล หมอตำแยยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ ? ลองเล่าเรื่องราวตรงนี้ให้ละเอียดหน่อยซิคะ  หากจะดี สแกนเอกสารทั้งหมดที่คุณและครอบครัวถือมาให้เราศึกษาก็ดีค่ะ คงดำเนินเรื่องสัญชาติไม่ได้ หากไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการรับรองการเกิดในประเทศไทยก่อนค่ะ

๖.นอกจากนั้น หากอยากศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ โปรดอ่านงานเขียนของอาจารย์แหววเกี่ยวกับสัญชาติไทยโดยผลของมาตรา ๒๓ ดังต่อไปนี้นะคะ

๖.๑.กรณีศึกษานางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ : จากคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยสู่คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑, เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=454&d_id=453

๖.๒.นางสาวเจน : คนสองสัญชาติในสังคมไทย, เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=3&s_id=69&d_id=69

๖.๓.กรณีนางสาวศรีนวล  เสาร์คำนวล :  คนไร้สัญชาติ ซึ่งอ้างว่าเกิดในประเทศไทย แต่ถูกบันทึกในทะเบียนราษฎรไทยว่า เกิดนอกประเทศไทย, เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=446&d_id=445

๖.๔.บุคคลผู้ถือบัตรบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยและบุตร จะมีสิทธิขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา ๒๓ หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?, งานเขียนเพื่อหนังสือแจกในงานวันเด็กไร้สัญชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๒ ของศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน, เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/228684

๖.๕.ตอบปัญหาเรื่องสิทธิในสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ วรรค ๑ ของคนถือบัตรเลข ๐, เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒, เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12517

๖.๖.ตอบคำถามเกี่ยวกับผู้ทรงสิทธิเกี่ยวกับมาตรา ๒๓ ของบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยเพราะตกอยู่ภายใต้มาตรา ๗ ทวิ วรรค ๑ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕, เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

http://learners.in.th/ask/archanwell/9294

http://gotoknow.org/ask/archanwell/12585

-----------------------------------------------------------------

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Management

คำสำคัญ (Tags)#สัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑#ตอบคำถามบุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล

หมายเลขบันทึก: 316876, เขียน: 28 Nov 2009 @ 21:47 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 03:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)