ประสบการณ์ประเมินเพื่อพัฒนาของ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน UKM16

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองอธิการบดี

      รายงานสดสด ถอดคำต่อคำ มาเล่าต่อเพื่อเรียนรู้

 

      มหาวิทยาลัยมหิดล สภามหาวิทยาลัยได้นำมาใช้ในการพัฒนาส่วนงานและพัฒนาบุคลากร

 

      มหิดล นำมาใช้ในการพัฒนาบุคคลกร และ นำมาใช้ Performance Agreement

      การเริ่มประเมินมาตั้งอธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเงินเดือน

      การประเมินของ มหิดล เริ่มจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย ท่านปัจจุบัน

      มีการทำข้อตกลงทุกระดับ ตัวชี้วัดเป็น output outcome ไม่มีกระบวนการ

      มีการประเมิน ระบบ ๓๖๐ องศา อธิการบดี จะรู้ข้อมูลผู้บริหารระดับสูงเพียงผู้เดียว มีการประเมิน Managerail competency 7 ตัว

      เริ่มจากการประเมินตนเองก่อน ด้วยความแม่นยำ ไม่ให้มากไปหรือน้อยไป ในสมรรถนะแต่ละตัว จะแตกออกเป็นอีกหลายองค์ประกอบ หากประเมินตนเองต่ำ และ คนอื่นประเมินต่ำต้องมีการพัฒนาปรับปรุงจริงๆ

      หลังการประเมินตนเอง ข้อมูลจะนำเข้าไประบบเพื่อประมวลข้อมูลกลับคืนเจ้าของกับผู้บริหารระดับสูง แล้วดูว่าสมรรถนะไหนที่มีปัญหาจะต้องปรับปรุง แล้วนำมาทำ

      IDP Individual Development Plan

     ตัวเองจะทำอะไร

     อะไรที่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน และ มีการส่งขึ้นไปเป็นขั้นตอน เมื่อตกลงแล้วติดตามดูทุกหกเดือน

      สรุป ผู้บริหารระดับสูงทุกท่านจะมีการติดตามดูแลตลอดเวลา ในด้านการพัฒนาของทีมงานตามสมรรถนะ ที่ต้องมี ๗ ด้าน ครับ

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ

มาเชียร์ ม.มหิดล สถาบันเก่าของคนไม่มีรากค่ะ

Cheerssssss!!!!!!!

(^___^)

ฝากอาหารเที่ยงไว้ให้ทานค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ฅ ฅน ไม่มีราก มหิดล มี กูรู KM เติมเต็ม ได้ล้ำลึก ครับๆ

เขียนเมื่อ 

เห็นอาจารย์มนุษย์ผึ้ง ชัดๆ เต็มๆเลยค่ะ *^__^*

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์พิชชา ท่านอาจารย์BeeMan กำลังถ่ายภาพ ตนเอง self reflection จากกระจกครับ

มหิดลเก่งจริงๆเลยคะ นำโดยท่าน ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ วัฒนาภา และ ผอ. จริยา ปัญญา แต่ทำไมไม่เห็นพี่แอ้ว อริยาคะ แล้วใครประสานงานแทนพี่เมตตาคะ

พี่ดุจแขคะ ลืมไปว่าพี่เมตตาอยู่ มอ. 555

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ตามมาเรียนรู้เรื่องเล่าจากตัวเจ้าของ...

เป็นแนวคิดและการปฏิบัติที่ดีมากเลยนะคะ

ประเมินจริง ปรับปรุงจริง  การพัฒนาจริงๆ ก็จะเกิดตามมา....

บางสถาบัน ทำไปแล้ว ผลที่ได้คือ..."เศร้าใจ  หดหู่"...  555....

ขอบคุณค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านน้ำหนึ่ง ท่านดุจแข ย้ายไป สำนักนายกแล้วท่าน

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านชาดา อธิการ ท่านไม่สน เรา ก็ คน ไปให้ มัส์ ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านน้ำหนึ่ง พี่เมตตา ท่านมาดเท่ห์ ครับ