เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

        โลกปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่ในตอนนี้จำเป็นต้องรู้ข่าวสารต่างๆมากมาย  เพราะในปัจจุบันโลกของเรามีการแข่งขันกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา  การสื่อสาร และอื่นๆอีกมากมาย  ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้งานด้านต่างๆ  จากนี้ไปโลกของเราในอนาคตคงต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต

         โลกในอนาคตข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร  การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และอื่นๆ  จะต้องเป็นสิ่งที่มีเทคดนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เป็นเพราะความสะดวกสะบายและใช้เวลาอันรวดเร็วในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธุรกิจหรืออื่นๆ ก็สามารถใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตมาช่วย  บางครั้งในอานาคตอาจจะมีการศึกษาโดยที่ไม่ใช้มนุษย์สอนแต่อาจจะใช้คอมพิวเตอร์แทนก็ได้  เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วโลกของเราก็คงมีความซับซ้อนไม่น้อยเลยทีเดียว

          โลกของเราจะก้าวหน้าไปอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้คนที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆให้เจริญก้าวหน้าไป  หรือไม่บ้างครั้งโลกในอนาคตก็อาจจะไม่สิ่งใหม่ๆก็เป็นได้ ถ้าหากขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการคิดค้นสิ่งต่างๆเข้ามาใช้ในชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีระศิลป์ ลิบประภากรความเห็น (0)