ผู้สร้าง Blog คือดร.จันทรวรรณ น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พัฒนาระบบฺBlog ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548ที่ผ่านมา