เช่น pantip.com เป็นการมีแหล่งที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยที่สามารถใช้ควบคุมความคิดให้เป็นอิสระได้ รวมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในการดำรงค์ชีวิตต่อไปและสามารถหาเพื่อนทางอินเตอร์เน็ตได้