นำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ เมื่อเสร็จงานขึ้นชมวิวเมืองกรุงเทพฯชั้นสูงสุดของตึกใบหยกสกาย

          สืบเนื่องจากบันทึก http://gotoknow.org/blog/disakul/314152ในหน้าที่ของประธานกลุ่มการประชุมนำเสนอแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ได้ดำเนินการนำเสนอผลการประชุมเก็บประเด็นจากความคิดกลุ่ม เชื่อมโยงจัดหมวดหมู่ความคิด ลิขิตเป็น Mindmap เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการนำไปประกอบการวิจัยของสภาการศึกษาฯ 

         หลังปิดการประชุมรับประทานอาหารกลางวันแล้วได้ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคือชั้นที่ ๗๘ ไปชมวิวเมืองกรุงเทพฯบนตึกใบหยกสกาย..ถ่ายภาพที่ระลึกก่อนแยกย้ายกลับที่ตั้ง......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่านข้อมูลครับ

และพรุ่งนี้ จังหวัดเคลื่อนที่ อ.เสนา ครับ

ขอบคุณครูพรณรงค์ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านผอ.

เพิ่งทำงานเสร็จ ก็เลยเปิดบล็อกท่าน ผอ. ติดตามข่ีาวสาร ตอนนี้กำลังเร่งทำประกันคุณภาพอยู่คะ คิดถึงท่าน ผอ.และ อ.ติ๋วนะคะ ผอ.รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

จากข้อมูล เกิดการหลอมรวมลิขิตเขียนเป็น Mindmap ของ ผอ. ทำให้มองเห็นแนวทางในการทำงานในพื้นที่เชิงรุก

เป็นประโยชน์มากค่ะ

เขียนเมื่อ 

พื้นชั้น78 หมุนดีมั้ยครับ

เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาเก็บข้อมูลค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

ขอบคุณ อ.นันทยาครับ

ประกันคุณภาพสัตหีบคงไม่น่าเป็นห่วง ได้ผอ.ไพรัตน์ไปดูแล ขอให้ผ่านฉลุย

ขอบคุณ อ.เก๋ และ อ.กิต ครับ

ขอบคุณตาหยูครับ

พื้นชั้น ๗๘ หมุนช้า ๆ ไม่น่าเวียนหัว ดูภูมิประเทศได้ดีครับ

ใครว่าสูงยิ่งหนาว....ยิ่งสูงควรยิ่งตั้งใจ

ขอบคุณ อ.ชูวิทย์ครับ

เขียนเมื่อ 

การเรียนคือการลงทุน การจะได้ความรู้ใหม่ๆมาต้องควบคู่กับการเดินทางไปหามัน แวะเข้ามาทักทายคะอาจารย์

ขอบคุณคุณปิ่นธิดาครับ