พี่นง
นาง นงลักษณ์ อ่อนเครง

ขอเชิญฟังการบรรยาย ศ.นพ.ประเวศ วะสี : “ มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ”


มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนา “ปรับกระบวนทัศน์ : ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญา สู่การพัฒนาสังคม” โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์ ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย และ นายวรรณ ขุนจันทร์ ในวันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 กำหนดการโครงการสัมมนา
“ปรับกระบวนทัศน์ :  ชุมชนเป็นศูนย์กลางบ่มเพาะปัญญา สู่การพัฒนาสังคม”
วันที่  20  เดือน พฤศจิกายน  2552
ณ  หอประชุมอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์  1  
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
***********************************************
08.30 – 09.00              ลงทะเบียน
09.00 – 09.20              พิธีเปิด โดย  ศ.ดร. ปรัชญา เวสารัชช์    อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
                       กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
09.20-09.30                 พักรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 10.00              แนะนำการดำเนินงานสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ โดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ โชคนุกูล (ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ)
10.00 -12.00                อภิปราย  เรื่อง  “การบ่มเพาะปัญญา จริยธรรม และการวิจัย โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง”
                      โดย  ศ. ดร. ปรัชญา เวสารัชช์   ดร. สีลาภรณ์ บัวสาย   และ นายวรรณ  ขุนจันทร์ ดำเนินการอภิปรายโดย อ.ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล
12.00 – 13.00              พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00 – 14.00              บรรยายพิเศษ เรื่อง  “มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น”โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
14.00 – 14.10              พักรับประทานอาหารว่าง
14.10 – 15.00              บรรยายพิเศษ เรื่อง  “มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น”โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี  (ต่อ)
15.00 – 15.30              ปิดการสัมมนา โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล  (ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ)
คำสำคัญ (Tags): #onblog#online#pr#sar#tsu
หมายเลขบันทึก: 313853เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2009 05:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 12:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี