ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

  คำถาม  ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง

   ตอบ ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือ ข้อมูล เป็นข้อมูลที่ไม่ผ่านการประมวลผลที่แน่ชัดเป็นข้อมูลที่ได้มาแบบธรรมดา ไม่เป็นไปตามวิชาการ เช่นคำพูดคนที่สามารถบอกข้อมูลต่างๆที่เราร้มาได้  แต่ สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วและมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์  มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเป็นจำนวนมากมาย เช่น เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่กฎเกณฑ์และวิขาการ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลอยู่รอบตัวเรามากมาย ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือแม้กระทั่งสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคสารสนเทศ

บันทึก: วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2549
โดย นางสาว สาลีรัตน์  คงสาลี  เลขที่ 37 ม.4/ เดลต้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาว สาลีรัตน์ คงสาลีความเห็น (0)