ข้อตกลงของเรา


ข้อตกลงร่วมกันของเรา ในรายวิชาเทคโนโลยีขนมอบ 2/2552

ก่อนที่จะเริ่มเรียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้พูดคุยเรื่อง ข้อตกลงร่วมกันของรายวิชาอีกครั้งเพื่อทบทวนร่วมกัน และกำหนดเป้าหมายของการเรียนรายวิชานี้

นักศึกษาส่วนใหญ่มีเป้าหมาย ฯ เพื่อ ต้องการทำขนมเป็นและได้ฝึกปฏิบัติมาก ๆ ไม่มีปัญหา..ครูจัดให้...

สรุปข้อตกลง...การประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา

 การประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

1

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

2

5%

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

4

 5%

 

สอบกลางภาค

8

  15 %

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

12

  5 %

 

สอบปลายภาค

16

20%

2

รายงานผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา  ผลงานของการเรียนแบบ PBLชิ้นงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 

ตลอดภาคการศึกษา

25 %

3

การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

การประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน  

ตลอดภาคการศึกษา

10 %

5 %

10 %

สรุปข้อตกลง.. แผนการเรียนการสอนของรายวิชา จ๊ะ

สัปดาห์ เนื้อหา เวลา (คาบ) วิธีการเรียน

 1

บทที่  1  บทนำ

5

บรรยายและเรียนแบบ

 

-  ความเป็นมา ความสำคัญ

 

ร่วมมือ โดยมอบหมาย

 

-  เครื่องมือ เครื่องใช้ และความสำคัญ

 

นำมาถ่ายทอดในห้อง

 

-  วิธีการใช้ ความสำคัญของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ

 

อาจารย์สรุป เพิ่มเติม

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

 

 

2

บทที่  2  วัตถุดิบหลักของขนมอบ 

5

ชี้แจงการเรียนแบบ

 

-  ชนิด หน้าที่ ความสำคัญของแป้ง    ไขมัน    สารที่ช่วยให้ขึ้นฟู

 

PBL มอบหมายโจทย์

 3

บทที่  2  วัตถุดิบหลักของขนมอบ  (ต่อ)

5

นำเสนอผลงาน PBL

 

-  ชนิด หน้าที่ ความสำคัญของสารแต่งกลิ่นรส    เครื่องเทศ       

 

อภิปรายผลร่วมกัน

 

-  ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตขนมอบ

 

 

4

บทที่  3  คุกกี้   

5

บรรยาย 

 

-  วัตถุดิบและส่วนผสมหลัก ขั้นตอนการผลิต

 

ฝึกปฏิบัติ

 

-  การเสื่อมเสีย  การบรรจุและการเก็บรักษา

 

 

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

 

 

5

บทที่  4  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู

5

บรรยาย 

 

-  วัตถุดิบส่วนผสมและหลักการผลิตของโดนัทเค้ก        

 

ฝึกปฏิบัติ

 

-  การเสื่อมเสีย  การบรรจุและการเก็บรักษา

 

 

6

บทที่  4  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผงฟู (ต่อ)

5

บรรยาย 

 

-  วัตถุดิบ ส่วนผสมและขั้นตอนการผลิตเค้ก         

 

ฝึกปฏิบัติ

 

-  การเสื่อมเสีย  การบรรจุและการเก็บรักษา

 

 

 7

บทที่  5  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์

5

บรรยาย 

 

-  วัตถุดิบ ส่วนผสและขั้นตอนการผลิตโดนัทยีสต์        

 

ฝึกปฏิบัติ

 

-  การเสื่อมเสีย  การบรรจุและการเก็บรักษา

 

 

8

สอบกลางภาค

 

 

9

บทที่  5  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์ (ต่อ)

5

บรรยาย 

 

-  วัตถุดิบ ส่วนผสมและขั้นตอนการทำขนมปัง   

 

ฝึกปฏิบัติ

 

-  การเสื่อมเสีย  การบรรจุและการเก็บรักษา

 

 

10

บทที่  5  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยีสต์ (ต่อ)

5

บรรยาย 

11

บทที่  6  เอแคลร์

5

บรรยาย 

 

-  วัตถุดิบและส่วนผสมหลัก การทำเอแคลร์

 

ฝึกปฏิบัติ

 

-  การเสื่อมเสีย  การบรรจุและการเก็บรักษา

 

 

 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

 

 

12 - 15

บทที่  7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี 

20

ชี้แจงการเรียนแบบPBL

16 สอบปลายภาค ฝึกปฏิบัติ แก้ปัญหา

นักศึกษา...อย่าลืมเข้ามาดูแผนการเรียนและการประเมินผลนะ

...............

สัปดาห์ที่ 1 เรียนแบบร่วมมือ

    นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ตามจำนวนที่มาเรียน 14 คน วิเคราะห์ความเป็นมาของขนมอบและให้นิยามคำว่า "เทคโนโลยีขนมอบ" แบบเถียงกันเสียงดัง หัวเราะและมีขำ ๆ ด้วย แต่ได้งานนะ

หมายเลขบันทึก: 312153เขียนเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2009 15:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 10:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

เข้ามาให้กำลังใจผู้เรียนและผู้สอนคะ

ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะ

 

อาจารย์เอ สู้ๆ นะคะ

กิจกรรมหน้า จถ่ายรูปมาอวดค่ะ

ขอบคุณ อ.ลัลน์ลลิต 

จะคอยเป็นให้กำลังใจและติดตามผลงานคะ

แต่ตอนนี้ขอฝากผลงานไว้ก่อน  http://gotoknow.org/blog/pbl-yru

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี