ชีวิตคือการแข่งขัน

Oscar
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ช่วยกันแข่งขันทำดี ชีวิตนี้มีแต่สุข ไม่มีทุกข์ ไม่ต้องเบียดเบียนกัน

ช่วงนี้เข้าใกล้เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลก หลายคนคงฟิตร่างกายเต็มที่ เพราะคงต้องนอนน้อยกันแน่ช่วงนี้ แต่ถ้าจะให้ดีเรามาแข่งทำดีกันเถอะ ไม่ว่าจะเล่นกีฬาแบบไหน จะเชียร์กีฬาฝ่ายใด แต่หัวใจทุกคนต้องยอมรับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ เพราะมันก็แค่เป็นผลที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น คนชนะถ้าชะล่าใจก็อาจแพ้ได้ในวันข้างหน้า คนแพ้ก็ใช่ว่าจะต้องแพ้ตลอดไป คิด และปรับปรุงให้ดีขึ้น วันหนึ่งก็สามารถขึ้นมาชนะได้ การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตก็เช่นกัน ต้องดำเนินการอย่างมีหลักการ ไม่ทำไปแบบไปตายเอาดาบหน้า ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ควรระลึกนึกถึงก็คือ FAST 

Focus - ต้องมีเป้าหมายที่ชัด และเห็นเป็นภาพเดียวกัน

Alignment - ทุกคนต้องมุ่งไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

Strategy - ทำอย่างมียุทธศาสตร์ มีแผนงาน และไตร่ตรองมาอย่างดีถึงผลดี ผลเสีย รู้เขา รู้เรา

Teamwork - ร่วมแรงร่วมใจ ฝันฝ่าอุปสรรค ประสานความสัมพันธ์

ถ้าตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าว รับรองได้ดี ไม่มีเสื่อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Productivity Championความเห็น (0)