โครงการหนูจะออม-เงินทองของมีค่า

กิจกรรมพี่สอนน้องออม

โครงการหนูจะออม-เงินทองของมีค่า  ในสภาวะเหตุการณ์ปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง     สังคม  และเศรษฐกิจ   ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ต้องเกาะติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด โครงการหนูจะออม-เงินทองของมีค่าที่จะนำมาเล่าและเผยแพร่วันนี้  สืบเนื่องจากธนาคารโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้วเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าแห่งการออม อันจะเป็นรากฐานสู่การเป็นนักบริหารการเงินและนักลงทุนที่ดีในอนาคต  โดยมี่นักเรียนรุ่นพี่ ๆ  ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง และเป็นกิจกรรมพี่สอนน้องทำบัญชี  สอนน้องออม  นอกจากนั้นสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบริษัทแฟมมิลี่ โนฮาว  จำกัด  ก็ได้จัดทำโครงการนี้ด้วยและได้เผยแพร่ถึงเยาวชน  สถานศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อได้เรียนรู้เรื่องการเงินเข้าสู่ระบบการเรียนการสอน  ซึ่งนับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ หรือแต่ละวัน ขอให้มีการออม  "ออมวันละนิด  เพื่อชีวิตที่มั่นคง"

                                             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกการใช้เทคโนโลยีความเห็น (5)

ภัชราพร
IP: xxx.113.55.209
เขียนเมื่อ 

วันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมโครงการค่ะ ถ้าคนไทยเรามีนิสัยรักการออม ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยตามกระแส ก็คงไม่เจอภาวะฟองสบู่แตก     

   ขอบคุณค่ะ 

ภัชราพร  http://gotoknow.org/pariyothai

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

"ออมวันละนิด  เพื่อชีวิตที่มั่นคง" เข้ากับยุคน้ำมันแพงได้ดีทีเดียวคะ

http://gotoknow.org/todsaporn

นจฺจํ
IP: xxx.172.151.218
เขียนเมื่อ 
ยินดีกับพัฒนาการใหม่ของเพื่อนของเรา   นจฺจํ  ยินดีกับคุณครูผู้พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง  โดยการให้ความรู้กับผู้ใช้  internet  ทั่วโลก  กับงานออมที่ถือว่าเป็นผู้วางแผนอนาคต  เพื่อให้รางวัลกับชีวิตเมื่อวัยเกษียญ  เพื่อผู้ที่  "รายได้ต่ำ  รสนิยมสูง  รัศมีการท่องเที่ยวไกล"  เช่น  นจฺจํ  
เขียนเมื่อ 
พี่เษมดูรูปความงามของตัวเองได้ที่ http://gotoknow.org/saisin1
Nat_jung
IP: xxx.8.1.100
เขียนเมื่อ 

อยากไปเยี่ยมชมโครงการของพี่จัง แต่บ้านผมอยู่ไกล ถ้ามีโอกาส จะหาเวลาเยี่ยม

ชมให้ได้เลย.........

ณัฎฐพล บุญพอ