^_^ ความแตกต่างกันของข้อมูลกับสารสนเทศ ^_^

  Contact

  มารู้จัก...เทคโนโลยีสารสนเทศกันดีกว่า!  

ความแตกต่างของข้อมูล  และสารสนเทศ

                ข้อมูล  หมายถึง  ข้อเท็จจริง  หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น  บุคคล  สิ่งของ  สถานที่  เป็นต้น ข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลต้องมีความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนขึ้นอยู่กับผู้ที่ดำเนินการที่ให้ความสำคัญของความรวดเร็วของการเก็บข้อมูล                      

                สารสนเทศ  หมายถึง ข่าวสารที่ได้รับจากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณทางสถิติหรือประมวลผลอล่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

                ดังนั้นข้อมูลและสารสนเทศแตกต่างกันที่ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ประมวลผล  แต่สารสนเทศเป็นข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้ว

                        

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ชุติมณฑน์ สมุทรจินดา

Post ID: 31026, Created: , Updated, 2012-02-11 15:01:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)