1. แผนการจัดการเรียนรู้...เคมีพื้นฐาน ม.4

PoOmDeE
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายวิชา เคมีพื้นฐาน (ว 30121) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สารชีวโมเลกุล (ไขมันและน้ำมัน)      
เวลา 6 ชั่วโมง
โดย  นางสาวเบญจมาญ กระตารัตน์  ตำแหน่ง ครู
**************************************                                                                                                                                               
1.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
         มาตรฐานการเรียนรู้
         มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
         ตัวชี้วัด
         7. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยา บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต
         8. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยา บางชนิดของไขมันและน้ำมัน 
         9. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน และกรดนิวคลีอิก
 2.  สาระสำคัญ
          ไขมันและน้ำมันเป็นสารอินทรีย์ประเภทเดียวกับ  สารประกอบเอสเทอร์  ไขมันและน้ำมันมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้แก่  คาร์บอน  ไฮโดรเจน  ออกซิเจน  เมื่อเผาผลาญแล้วจะให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี/กรัม
 3.  จุดประสงค์
         1.  นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดไขมันหรือน้ำมัน  พร้อมทั้งเขียนสมการได้ (K)
         2. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้ (K)
         3.  นักเรียนสามารถทำการทดลอง เตรียมอุปกรณ์ทดลอง เรื่อง สมบัติและความแตกต่างของน้ำมันและไขมันได้ (P)
         4.  นักเรียนสามารถเขียนสมการการเกิดสบู่ (สะปอนนิฟิเคชัน) เมื่อกำหนดกรดไขมันและกลีเซอรอลมาให้ได้ (K)
         5. นักเรียนสามารถอธิบายกลไก การชำระล้างสิ่งสกปรกของสบู่และผงซักฟอกได้ (K)
         6. นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดกลิ่นเหม็นหืนของไขมันหรือน้ำมัน และวิธีป้องกันได้ (K)
         7.  นักเรียนสามารถบอกชนิดและผลกระทบของผงซักฟอกที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ (K)
         8. นักเรียนเห็นความสำคัญของไขมันและน้ำมันไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (A)
 4.  สาระการเรียนรู้
....
      อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สารชีวโมเลกุล (ไขมันและน้ำมัน) 
  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ...แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ICT ตาม "รูปแบบ CIPPA Model" โรงเรียนเชียงกลมวิทยา...

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนเชียงกลมวิทยา#รูปแบบการสอน cippa model#แผนการจัดการเรียนรู้ ict#เบญจมาศ กระตารัตน์#สารชีวโมเลกุล (ไขมันและน้ำมัน)

หมายเลขบันทึก: 309679, เขียน: 30 Oct 2009 @ 14:19 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • เยี่ยมมากครับ ครูเชียงกลมวิทยา