เนื่องจากมีผู้สนใจใถ่ถามว่า เลี้ยงใส้เดือนดินเพื่อประโยชน์อะไร  พ่อใหญ่อยากจะบอกว่า ใส้เดือนดินที่พ่อใหญ่นำมาเลี้ยงมีชื่อว่า ขึ้ตะแร่ เป็นใส้เดือนดินที่มีอยู่มากทางภาคเหนือ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการวิจัยแล้วว่า เป็นใส้เดือนที่กินขยะเก่ง กินเศษอาหารทุกชนิดที่เหลือจากคนกินแล้ว  ใส้เดือนจะย่อยสลายขยะแล้วขับถ่ายออกมาเป็น ขุย  เราสามารถนำ ขุย ของใส้เดือน ไปใช้เป็นปุ๋ยสำหรับการเกษตรได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งของการขับถ่าย นอกจาก ขุย แล้วยังมีน้ำออกมาด้วย  เราสามารถใช้น้ำส่วนนี้ไปใช้คล้ายกับปุ๋ยน้ำได้ด้วย โดยนำไปผสมน้ำให้เจือจาง แล้วใช้รดพืชผักสวนครัวได้อีก   จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เห็นได้อย่างทันทีคือ การกำจัดขยะเช่น เศษอาหาร ใบไม้ กระดาษ มูลฝอยต่าง ๆ ยกเว้น พลาสติก...อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือเราได้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยแห้งและปุ๋ยน้ำ นอกจากนี้ตัวใส้เดือนเอง ก็สามารถเป็นอาหารของปลาที่เลี้ยงได้อีก...พ่อใหญ่ขอเล่าเพียงเท่านี้ก่อน ..ใส้เดือนดินพ่อใหญ่ที่เลี้ยงไว้ขณะนี้กำลังตั้งท้อง เมื่อมันออกลูกมาแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีก...ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียนบ้านพ่อใหญ่