• เช้าวันที่ 10 พฤษภาคม หลังจากการพักผ่อนกันตามอัธยาศัย ที่โรงแรมอันแสนสะดวกสบาย ในย่านกลางเมืองจันทบุรี (แต่บางท่านก็แทบไม่ได้พัก....??) เอารูปบรรยากาศยามเช้า มองจากหน้าต่างห้องพักมาฝาก

วิวเมืองจันทบุรี

  • เช้าวันนี้ชาวคณะวิทยาศาสตร์ก็เดินทางไป ไหว้พระที่ วัดเขาสุกิม ตามธรรมเนียมชาวพุทธที่ดี วัดเขาสุกิมนี้ เป็นวัดที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2509 นี้เอง ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อ พระอาจารย์สมชาย ฐิติวิริโย  (เข้าใจเอาว่า คือ ท่านพระวิสุทธิญาณเถร ตามในรูป ชาวจันทบุรีหรือท่านที่ทราบ ช่วยยืนยันด้วยครับ เพราะผมไม่ได้สอบถามมา) โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป  บริเวณวักเขาสุกิมนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 3,280 ไร่  ภายในบริเวณวัดมีศาสนวัตถุ และ โบราณวัตถุจำนวนมาก
  • รูปเหมือนพระวิสุทธิญาณเถร
  • มีทั้งรูปเหมือน และ ปั้นหุ่นขี้ผึ้งของท่าน ที่นั่งอยู่บน หินมหัศจรรย์  ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านและหินมหัศจรรย์ นี้เป็นอย่างไร  ท่านใดทราบ ช่วยขยายความให้หน่อยนะครับ
  • ไหว้พระที่วัดเขาสุกิม