ฝันทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่มีชีวิตชีวา

เมื่อวานนี้ คุณรัตนา กิจจารักษ์ ตัวแทนกลุ่มพัฒนาอาชีพปุ๋ยหมักบ้านนาเคียนใต้ ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เข้ามาคุยถึงที่ทำงาน ว่าจะทำศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชนอย่างไรให้มีชีวิต(ชีวา) ทั้งนี้เพราะว่ากลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มนี้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับปุ๋ยหมักมานาน (ประมาณ 5 ปี) บัดนี้ต้องการยกระดับการเรียนรู้ให้สูงขึ้นเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้อาชีพ(ทำมาหากิน)ของชุมชน เผื่อแผ่ความรู้ให้ลูกหลานและผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ซึ่งกลุ่มฯได้เขียนโครงการของบฯเอง(เขียนจนได้รับอนุมัตินับว่าเก่งมาก อย่าลืมฝึกทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น เขียนของบฯในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องนะครับ)  ได้งบประมาณสนับสนุนจากผู้ว่าฯ CEO ปี 2549 จำนวน 150,000 บาท แยกเป็นสองยอดย่อย ยอดแรกเป็นค่าซื้อครุภัณฑ์เกี่ยวกับการทำปุ๋ย ยอดที่สองเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและทำกิจกรรมในศูนย์การเรียน


ในส่วนของกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน คือประเด็นที่คุณรัตนา กิจจารักษ์ สนใจพูดคุยด้วยเป็นอย่างยิ่ง  ผมจึงได้ชวนอาจารย์หทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ครูอาสาฯรับผิดชอบตำนาเคียน มาร่วมตั้งวงพูดคุย แต่เนื่องจากว่าการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนยังไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่เห็นของจริงว่าตำแหน่งแห่งที่เป็นอย่างไร จึงได้ฝันหรือพูดกันเป็นแนวคิดแนวทางว่าจะจัดกันอย่างไร ให้มีชีวิต(ชีวา)


ทุกคนต่างมีประสบการณ์น้อยในเรื่องนี้ (สังเกตจากคำพูดที่คุยกันไม่ค่อยออก) ไม่รู้ว่าจะจัดอย่างไร ผมจึงบอกว่าฝันไปโดยอิสระได้เลย จากนั้นจึงค่อยดูของเพื่อนเขา อาจจะจะไปดูที่เขาจัดจริงๆหรือดูผ่านสื่อ ซึ่งคงมีตัวอย่างให้ดูมากมาย ทั้งที่เป็นซีดี หนังสือ ฯลฯ ( แต่แนวคิดของผมก็คือว่าถ้าไปดูของเพื่อนเสียก่อน อิทธิพลของเพื่อนมันบล็อกหรือทำให้เราคิดทำอะไรไม่แหวกแนว ก็เป็นได้ )

กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้อาชีพชุมชน (คุยกัน 3 คน) ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากใคร ยังไม่ได้ฟังคนอื่นเลย จึงออกมาว่า น่าจะมีชีวิตชีวา ถ้า มีสมาชิกกลุ่มผลัดเปลี่ยนกันมาเล่าความสำเร็จหรือไม่สำเร็จหรือเล่าวิธีแก้ไขปัญหาในการทำปุ๋ย นำปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ ขายปุ๋ย เป็นต้น การทำกิจกรรมแปลงสาธิต(ซึ่งมีอยู่แล้ว)ให้เข้มข้น ต่อเนื่อง กระบวนการนำปุ๋ยไปใส่ต้นไม้ การดูแลรักษาต้นไม้ ที่บ้านใครบ้านมันในพืชแต่ละชนิด (ถ้าไม่ซ้ำชนิดกันได้ก็จะดี) การนำภาพกิจกรรมทำปุ๋ย ใช้ปุ๋ย ของสมาชิกแต่ละคนซึ่งทำที่บ้าน( ที่ประสบความสำเร็จ ใช้เรียนรู้ได้) มาทำเป็นแผ่นโปสเตอร์ให้สวยงาน พร้อมข้อมูลว่าถ้าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ติดต่อที่ นาย.....นาง......บ้านเลขที่.............โทรศัพท์ ติดไว้ในศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นการจูงใจ และให้รางวัลสมาชิกที่ทำดี (เผื่อจะได้ขึ้นบอร์ดกับเขาบ้าง) การทำวีดิโอสาธิตการทำปุ๋ยหมักฉายให้แก่คณะผู้สนใจศึกษาดูงาน การพาเยี่ยมบ้านสมาชิก การเชิญชวนนักเรียนมาร่วมเรียนรู้ การเชิญชวนผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆมาร่วมผลักดันกิจกรรม เป็นต้น เรียกว่าเปิดพื้นที่ตำบลทั้งตำบลเป็นศูนย์การเรียน อย่างคำกล่าวของใครแล้วจำไม่ได้ที่ว่า เปิดห้องเรียน (ศูนย์การเรียน)ให้กว้าง ใช้สิ่งรอบข้างเป็นครู ข้อมูลในศูนย์การเรียนรู้จะบอกแหล่งเรียนรู้ต่างๆหรือลิ้งกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่มีอยู่ในตำบล ผมจึงบอกคุณรัตนา กิจจารักษ์ ก่อนจบการพูดคุยว่า ลองไปพูดคุยกับสมาชิกท่านอื่นๆดูว่า เขาจะว่าอย่างไร คือให้คุณรัตนา กิจจารักษ์ ไปทำหน้าที่คุณอำนวย(ในฐานะผู้นำกลุ่ม)ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องเพื่อหาข้อยุติและรับรองเรื่องนี้


อย่างนี้พอจะมีชีวิตชีวาหรือเปล่า หรือต้องมีอะไรอีกครับ กรุณาแนะนำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)