จะร้องไห้   จนนำตา    ใหลบ่าโลก

ปล่อยความโศก    กัดกร่อนให้    หัวใจสลาย

ตะโกนจน   ฟ้าถล่ม   ก่อนล้มกาย

นอนบน     สายธารา     นำตาตัว