บุนนาค
ดร. วรนันท์ มุฮัมมัด รอมฎอน บุนนาค

กำจัดคอร์รัปชั่น


บ้านเมืองไทยเรา เวลานี้ พฤติกรรมและความคิด ของคนในสังคามเบี่ยงเบนไปทางอำนาจเงินตรา สินบน การว่าจ้าง การกระทำทุกทางด้วยอามิสสินจ้าง กรณีที่ชัดเจนของอดีตนายกรัฐมนตรี หนีคดีอาญา เป็นบทเรียนที่สำคัญยิ่ง ที่ต้องตั้งคำถามว่าทำไมชั่วอย่างนีร้ยังจะมีคนสนับสนุน ผลักดันให้กลับมาปกครองบ้านปกครองเมืองได้อย่างไร ถ้าไม่ใช่อำนาจเงิน มันทำให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ได้นักการเมืองน้ำครำมาจากการซื้อสิทธิขายเสียง กระทำตัวเลวในสภา พูดโกหก ขอให้ได้มัน สะใจบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่สน ขณะเดียวกันก็จาบจ้วงล่วงเกินสถาบันสูงสุด นี่ถ้าไม่ใช่จากเงินที่ทุจริตคดโกงไปนำมาซื้อพวกลิ่วล้อแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไร คนระดับ ดร. นายตำรวจ หมอ นักวิชาการระดับสูง ยังถูกซื้อด้วยเงิน นับประสาอะไรกับชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำ

       ค่านิยมหลักเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน พึ่งตนเอง และการมีความละอายต่อบาป @เราต้องสร้างค่านิยมหลักแห่งชาติให้เกิดขึ้น ค่านิยมหลักเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการบริหาร องค์การ กรณีที่บริหารได้สำเร็จเราจะได้สิ่งที่ไม่คาดฝันได้หลายอย่าง แก้ปัญหาสังคมได้หลายข้อโดยไม่ต้องอาศัยกฎหมายมาบังคับใช้  @ต้องเร่งปรับปรุงจริยธรรมทางสังคมให้รู้จักการให้ การให้เป็นหนทางหนึ่งที่นำไปสู่การปล่อยวาง ใครสามารถปล่อยวางได้ ก้จะสบายกาย แต่ที่แน่ๆเมื่อรู้จักการให้แล้วย่อมเป็นสุข ลดอัตตา ละทิฐิ @นำสิ่งที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ พุทธภาษิต ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำสุภาษิตคำสอนของศาสนามาเป็นคติประจำใจของทุกๆคน ทำให้โดดเด่นเสมอกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ๆ เป็นวิธีหนึ่งของการกล่อมเกลา ผสานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน @ บุคคลตัวอย่าง สถาบัน สถานศึกษา และองค์กรตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแบบอย่างสมควรได้รับการสนับสนุนให้ได้พัฒนา ก้าวหน้า เพื่อเป็นแกนนำหลักในการนำพาคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะจิตอาสา ซึ่งเป็นสำนึกสาธารณะให้มีความโดดเด่น เป็นสังคมอุดมการณ์ในที่สุด @ สติเป็นการรับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ รับรู้สภาวะกาย ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว มีติสัมปชัญญะเป็นผู้กำกับ ปัญญาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ตราบใดก็ตามที่สติไม่เข้มแข็ง ไม่รับรู้สภาวะใจ ไม่รับรู้สภาวะกาย ไม่รับรู้ในอารมณ์ในปัจจุบัน ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีความจริงจัง คงจะยากที่จะหาหนทางเริ่มต้นเข้าใจในสัจจะและการหลุดพ้นจากกิเลส(วงจรอุบาทว์แห่งการคอร์รปปชั่น วงจรแห่งความชั่วทั้งปวง ) พยายามสร้างสติให้เกิดขึ้น สติเป็นทางเอกที่แม้แต่พระพุทธองค์ได้ประกาศไว้แล้วว่าเป็นหนทางเดียงของการเดินทางไปสู่การหลุดพ้นจากกองกิเลส

 ความรู้เปรียบด้วย  กำลังกายเฮย  สุจริตคือเกราะกำบัง ศาสตร์พร้อง ปัญญาประดุจดังอาวุธ  กุมสติต่างโล่ป้อง อาจแกล้ว กลางสนาม

 

หมายเลขบันทึก: 298795เขียนเมื่อ 18 กันยายน 2009 18:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 09:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ถ้าบ้านเมืองเราไม่มีคอร์รัปชั่นมากขนาดนี้ ป่านนี้เรา(ประชาชน)จะได้รับความสะดวกสบายขนาดไหนเมื่อไปใช้บริการของรัฐ เช่นโรงพยาบาล รถไฟ โรงเรียนดี ๆ สำหรับลูกหลาน มหาวิทยาลัยดี ๆ ที่ค่าหน่วยกิตไม่แพง แล้วเราก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาซื้อความสะดวกสบายเองเหมือนทุกวันนี้

เห็นด้วยกับคุณแก้วครับ เห็นด้วยจริงๆ ขณะนี้มหาวิทยาลัยของรัฐมีชื่อในจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารก็เร่งอยากนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ จนออกนอกหน้า ไม่ทำประชาวิจารย์กับประชาชนด้วยครับ ข้างในก็มีการทุจริตคอร์รัปชั่นแยอะ โดยเฉพาะนักศึกษาถูกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษกับคณะละ 5000 บาทต่อเทอม เงินเหล่านี้ตรวจสอบไม่ได้เลย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี