เซนบอกว่าอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว


เติมอะไรก็ล้นออกหมดไม่สามารถรับอะไรใหม่ๆได้


วันนี้ขอเสนออีกมุมของน้ำเต็มแก้วนะครับ


น้ำเต็มแก้ว เวลามีอะไรมากระเทือนก็จะกระเพื่อมหวั่นไหวแม้เล็กน้อยก็จะหกออกมาได้ง่าย


น้ำครึ่งแก้ว เวลามีอะไรมากระเทือนก็จะกระเพื่อมหวั่นไหวเหมือนกันและแต่จะหกออกมาได้ยาก นอกจากจะกระเพื่อมอย่างรุนแรง


จิตของผู้มีภูมิธรรมหรือผู้รู้ เปรียบเสมือนน้ำเต็มแก้ว จิตเปรียบเหมือนน้ำ เวลาน้ำไหลหกก็รู้ตัวทั่วพร้อมได้ง่าย รู้สึกตัวง่ายทั้งอารมณ์ละเอียด และ หยาบ


จิตของปุถุชน เปรียบเสมือนน้ำครึ่งแก้ว จิตเปรียบเหมือนน้ำเหมือนกันแต่จะไม่ค่อยรู้สึกตัว ด้วยแรงกระเพื่อมละเอียด ต้องเจอแรงกระเพื่อมหยาบๆแรงๆอาจจะพอรู้สึกตัวได้เมื่อน้ำหก บางครั้งน้ำก็ปั่นป่วนอยู่ในแก้วแต่ไม่รู้สึก เพราะน้ำไม่เคยหกสักที