ภาพกิจกรรม โครงการคาราวานอาชีพร่วมไปกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอลาดบัวหลวง ได้แก่

1. วัดฉัตรทอง อ.พระยาบันลือ มี.ค.52

2.โรงเรียนวัดราษฎรปุณณาราม ต.คลองพระยาบันลือ เม.ย.52

3. วัดหลักชัย ต.หลักชัย พ.ค.52

4. วัดใหม่หญ้าไทร ต.ลาดบัวหลวง มิ.ย.52

5. วัดราษฎร์บำรุง ต.สิงหนาท ส.ค.52

 

สาธิตการทำพวงมะโหต

 

สาธิตการทำการบูรหอม

สาธิตการทำริบบิ้นห่อเหรียญ

ผอ.กศน.ลาดบัวหลวง ร่วมบริจาคถุงยังชีพ

หน่วยงานเครือข่ายพบปะ ประชาชนชาวตำบลสิงหนาท