ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์

  ติดต่อ

  การใช้อินเตอร์เน็ต  
โดยปกติแล้วจะสอนให้นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลมาประกอบกับการจัดทำงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำรายงานในโปรแกรม Microsoft Word การทำงานนำเสนอในโปรแกรม Microsoft PowerPoint นอกจากนี้แล้วยังสอนให้นักเรียนสมัครเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ใช้ในการส่งงานและตอบโต้ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนด้วยกันเอง นอกจากนี้ในบางรายวิชา เช่น วิชาเคมี ก็จะมาขอความร่วมมือในสอนนักเรียนในการค้นหาตารางธาตุให้ด้วย นักเรียนก็จะได้รู้ว่าสามารถนำความรู้ด้านอินเตอร์เน็ตไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร  ในบางครั้งก็จะให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อที่ตัวเองสร้างขึ้นบ้าง โดยจะนำเนื้อหาทั้งหมดที่สอนใน 6 ภาคเรียน (การใช้โปรแกรม MS Excel, MS PowerPoint, โครงงานคอมพิวเตอร์, หลักการแก้ปัญหา, การใช้อินเตอร์เน็ต) ซึ่งจัดทำในรูปแบบของเว็บเพจพร้อมมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทบทวนอาจจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนไปแล้วบ้าง หรือจะเป็นให้นักเรียนสร้างงานต่าง ๆ บ้าง นักเรียนจะให้ความสนใจในการทำงานเป็นอย่างดี แต่บางครั้งเราก็ต้องสอนให้นักเรียนรู้จักจรรยาบรรณในการใช้อินเตอร์เน็ตและการระวังภัยร้ายในการใช้อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังต้องแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้รู้จักอีกด้วย ประสบการณ์สอนมีเพียง 3 ปี สอนเฉพาะม.ปลายเท่านั้น ส่วนใหญ่นักเรียนจะเป็นวัยรุ่นที่ต้องการโลกความเป็นส่วนตัวในการเรียนรู้ด้วยตนเองเสียส่วนใหญ่ จึงจะต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองมาก ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาญจนา (แม่สอด)

หมายเลขบันทึก: 29810, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:58:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)