หลังจากปั่นจักรยานรอบ ๆ แม่น้ำน่าน ในเขต อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่ ต.หัวรอ ต.จอมทอง ต.พลายชุมพล ต.บ้านคลอง จนถึงเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครพิษณุโลก ในวันนี้ (12 กย. 2552)  เมื่อถึงบริเวณเชิงสะพานนเรศวร  พบว่ากำลังมีการดำเนินพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว 12 ฝึพาย ดังที่ประชาสัมพันธ์หน้าเวบเทศบาลนครพิษณุโลก

และไม่น่าเชื่อว่า  จะมีความผิดพลาดของระบบเสียง  ทำให้เสียงของผู้กล่าวรายงาน (นางเปรมฤดี ชามพูนท เทศมนตรีนครพิษณุโลก) ต่อประธานในพิธี  ขาด ๆ หาย ๆ ได้ยินบ้าง ไม่ได้ยินบ้าง  (ระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่คงจะเหงื่อตกเป็นจำนวนมาก)  ทั้ง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะทดสอบการใช้งานมาเป็นอย่างดี

หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดดังกล่าว  ฝ่ายดำเนินการแข่งขันเริ่มเรียกเรือทีมต่าง ๆ เข้าประจำที่ ณ จุดเริ่มต้นแข่งขัน  เป็นที่สังเกตได้ว่าจำนวนทีมเรือที่เข้าแข่งขันที่มาจากอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน วัด หน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ มีเป็นจำนวนมาก  นั่นหมายถึงนอกจากมีผู้เข้าแข่งขันแล้ว  ย่อมติดตามมาด้วยกองเชียร์ที่เป็นญาติพี่น้อง คนรู้จัก ทำให้บริเวณถนนสองข้างทางเต็มไปด้วยรถบรรทุกเรือ รถยนต์ รถเพื่อการเกษตร ฯลฯ ที่จะนำผู้คนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกัน ณ บริเวณแข่งขันในวันนี้  กว่าจะถึงวันนี้ได้ทุกทีมต่างต้องอาศัยความสามัคคีของหมู่คณะ ความอดทนตรากตรำฝึกฝนการพาย และความสนุกสนานที่ได้ร่วมแข่งขันในวันนี้ 

ผมคิดว่าคนไทยทุกคนมีวันที่ดีงามเกี่ยวกับประเพณี งาน ฯ ต่าง ๆ อยู่แทบทุกวัน  เพียงแต่เราต้องนำพาตัวเองไปอยู่ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ให้ได้ใช่หรือไม่ครับ