ไปกำแพงเพชร เกษตรกรสนใจใช้พันธุ์ใหม่ๆกันมาก มีชื่อพันธุ์แปลก ๆ ให้ได้ยิน เช่น น้องแบม ทองแดง ระยองไข่ ปีที่ผ่านมาเกษตรกรแถวนี้ปลูกระยอง 5 กันมาก ปีที่ผ่านมาเจอปัญหาเพลี้ยงแป้งระบาดมาก แต่โชคดีที่ประสบปัญหาเอาช่วงต้นโตแล้วไม่กระทบต่อการให้ผลผลิต และเกษตรกรปลูกใหม่ด้วยการชุบท่อนพันธุ์ก่อนปลูกทำให้ปัญหา เพลี้ยงแป้งไม่ระบาดระบาดรุนแรงในปีนี้ หรือแทบไม่เห็นเลย และเกษตรกรก็แสวงหาพันธุ์ใหม่มาปลูก พื้นที่เขตนี้น่าให้ความสนใจในการเผยแพร่พันธุ์ใหม่ ๆ และมีคนที่หัวก้าวหน้าไปนำพันธุ์ที่อยู่ระหว่างโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์มาทดลองปลูก  ลักษณะพันธุ์ในฝันของเกษตรกร โตช่วงแรกเร็วจะได้คุมหญ้าได้ กิ่งไม่เกะกะหรือแตกกิ่งสูงเพราะทำรุ่นด้วยเครื่องจักรจะได้สะดวก ลงหัวเร้ว แป้งดี เพราะอยากเก็บมันที่อายุไม่ถึง 12 เดือนได้ สัก 10 เดือนหรือน้อยกว่า ทนโรค ช่วงนี้ห้วยบงเลยมาแรง ดินเป็นดินทราย บางแปลงเป็นที่ไม่เหมาะสมน้ำขังทำให้มันหัวเน่า เกษตรกรต้องรีบขุด แต่เห็นความแตกต่างระหว่างพื้นที่ต้นมันเจริญเติบโตแตกต่างกัน อยากรู้ผลผลิตต้องรอประมาณ กพ. ช่วงนี้มีขุดบ้าง เกษตรกรบางส่วนก็ปลูกข้ามปี

น้องแบมอ่อนแอไม่ทนโรค

พันธุ์ระยอง 72 ผลผลิตดี แต่แปลกที่ลานมันแถวนี้เกี่ยง แต่โรงมันรับซื้อไม่มีปัญหา ลานมันกับโรงมันก็แข่งขันกันเองเรื่องราคาเกษตรกรมีทางเลือก แต่ก็คลงใจอยู่ที่ว่าปกติเก็บมันช่วงแล้งแป้งจะสูงกว่าช่วงฝน แต่เกษตรกรเก็บส่งโรงงานยังไงก็แป้งไม่แตกต่างกัน น่าจะมีวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งใหม่ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกร เพราะว่าใช้น้ำตั้งแต่ตัวอย่างแรกจนสุดท้าย เปลี่ยนน้ำบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ช่าวบ้านก็เห็นใจโรงงานเพราะว่ามันมันมากรอคิวอยู่ อยากให้มีนักประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาเครื่องมือให้คนมันจัง