ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน

นักศึกษาฝึกงาน

หลักสูตรการเรียนรู้

หลักสูตรที่ 1
ชื่อชุด “นักศึกษาฝึกงานบ้านนอก”
- เข้าสู่ระบบงานของแต่ละโครงการตามระยะเวลาที่สมัครเข้ามา 2-3-4 เดือน
- เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ จากหัวหน้าโครงการที่สังกัด - เสนอแนวคิดใหม่ ๆ มุมมองใหม่ในโครงการที่เข้าไปสังกัดอยู่ เป็นภาคบังคับ ต้องมีทุกคน
- สรุปบทเรียนที่ได้รับ / เขียนบทความ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการฝึกงานกับบ้านนอกครั้งนี้
- เขียนบทความเรื่อง “งานที่ฉันทำในบ้านนอก ”ส่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการนักศึกษาฝึกงานบ้านนอก ก่อนกลับ

หลักสูตรที่ 2 ชื่อชุด “กิจกรรมการเรียนรู้งานมวลชน ด้วยหัวใจสาธารณะ”
- เรียนรู้ที่จะทำงานกับส่วนรวม ร่วมกับคนชุมชนกระจกเงา ชุมชนพื้นทีใกล้เคียง เพื่อการพัฒนาในด้านการทำงานเสียสละและเรียนรู้งานแบบรากหญ้า และการทำงานร่วมกันเป็นมวลชน
- ร่วมกิจกรรมเวทีวิชาการ เรียนรู้งาน NGO เวทีเสวนากับหัวหน้าโครงการต่างๆของกระจกเงา
- ดูงานองค์กรอื่น ๆ

หลักสูตรที่ 3 ชื่อชุด “เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมคนชนเผ่า”
- การเรียนรู้วิถี วัฒนธรรมชนเผ่า ที่แตกต่างกัน การอยู่ร่วมกัน
- เก็บข้อมูลในหมู่บ้าน ความเป็นอยู่ อาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา
- สรุปบทเรียนที่ได้รับ และเสนอแนวคิด ต่าง ๆ ในมุมมองของตนเอง

• สมัครแล้ว ต้องทำอย่างไรบ้าง
1. รอรับอีเมลล์ตอบรับจากโครงการ 2 ฉบับ พร้อมทั้งนัดวันปฐมนิเทศและลงทะเบียน
2. หากต้องการฝึกเพื่อจบการศึกษาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นักศึกษาต้องส่งเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยก่อนการเดินทางมาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (ส่งมาที่อยู่ของศูนย์กระจกเงา)
3. เอกสารสำคัญ ที่ต้องเตรียมมา
- ใบรับรองการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนำมาให้ในวันปฐมนิเทศ
- บัตรรักษาพยาบาล หรือบัตรทอง 30 บาท หรือบัตรประกันสุขภาพ
4. ของใช้ส่วนตัวจำเป็นที่ต้องนำมา
- เสื้อกันหนาว เสื้อกันฝน (นำมาตามฤดูกาล)
- ถุงนอน ไฟฉาย ถุงเท้า รองเท้าแตะ ผ้าเปลี่ยนอาบน้ำ ถ่านไฟฉาย
- ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )
5. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ร่วมกันแชร์ค่าอาหาร คนละ 1000 บาท/ เดือน (เราจะมีแม่บ้านทำให้ทานวันละ 3 มื้อ) ไม่รวมค่าเดินทางมาเชียงราย โดยจะลงทะเบียนในวันปฐมนิเทศวันแรก
- หากต้องการเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการครูบ้านนอก โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า นักศึกษาจะต้องร่วม แชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งทั้งนี้ทั้ง 2 โครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


•เมื่อครบหลักสูตรการเรียนรู้ภาคปฏิบัติบนดอยแล้ว นักศึกษา(บ้า)ฝึกงานบ้านนอกจะได้รับ

1. ใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกงานกับกลุ่มกระจกเงา ในโครงการต่าง ๆ
2. เสื้อโครงการนักศึกษา(บ้า)ฝึกงาน จำนวน 1 ตัว
3. เป็นสมาชิกของบ้านนอกดอทคอม


• ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


โครงการนักศึกษาฝึกงาน
106 หมู่ 1 ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
Tel/Fax 053-737412 ต่อ 22
หรือติดต่อทาง e-mail : [email protected] จะเด็จ นักเดินทางสิบทิศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงานความเห็น (0)