ปัญหา


สุดๆกับการแก้ไขปัญหา
รายการ แฟรนไชส์กรุงเทพฯ แฟรนไชส์ต่างจังหวัด
1. ระยะเวลาในการได้รับสิทธิ์

10 ปี หรือขึ้นอยู่กับสัญญาการใช้พื้นที่

10 ปี หรือขึ้นอยู่กับสัญญาการใช้พื้นที่

2. สนับสนุนการเลือกทำเล และการตกแต่งร้าน ตลอดจนการจัดร้าน

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และร่วมตัดสินใจพร้อมกับเจ้าของและผู้บริหารร้านนายอินทร์แฟรนไชส์

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและออกแบบร้านตามแนวทางของร้านนายอินทร์ พร้อมกับรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และแนะนำผู้รับเหมาตกแต่งให้กับผู้รับสิทธิ์ซึ่งผู้รับสิทธ์สามารถหาผู้รับเหมาตกแต่งเพื่อเปรียบเทียบราคา และตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาตกแต่งเองได้

บริษัทฯ จะส่งทีมงานสนับสนุนไปช่วยให้คำแนะนำในการจัดวางหนังสือโดยแยกเป็นหมวดหมู่อย่าง ชัดเจนตามภาพลักษณ์ของร้านนายอินทร์

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและร่วมตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม และร่วมตัดสินใจพร้อมกับเจ้าของและผู้บริหารร้านนายอินทร์แฟรนไชส์

บริษัทฯ ให้คำปรึกษาและออกแบบร้านตามแนวทางของร้านนายอินทร์ พร้อมกับรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และแนะนำผู้รับเหมาตกแต่งให้กับผู้รับสิทธิ์ซึ่งผู้รับสิทธ์สามารถหาผู้รับเหมาตกแต่งเพื่อเปรียบเทียบราคา และตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาตกแต่งเองได้

บริษัทฯ จะส่งทีมงานสนับสนุนไปช่วยให้คำแนะนำในการจัดวางหนังสือโดยแยกเป็นหวดหมู่อย่าง ชัดเจนตามภาพลักษณ์ของร้านนายอินทร์

3. การบริหารและการจัดการภายใน บริษัทฯ จะอบรมให้กับผู้รับสิทธิ์ ในด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร การจัดการร้าน ตลอดจนการบริหารสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการขายและการให้บริการ ณ จุดขาย, การบริการหลังการขายให้กับพนักงาน และผู้บริหารร้านนายอินทร์แฟรนไชส์

บริษัทฯ จะให้การอบรมเพิ่มเติมตามสมควร

บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ จะอบรมให้กับผู้รับสิทธิ์ ในด้านต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร การจัดการร้าน ตลอดจนการบริหารสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการขายและการให้บริการ ณ จุดขาย, การบริการหลังการขายให้กับพนักงาน และผู้บริหารร้านนายอินทร์แฟรนไชส์

 

บริษัทฯ จะให้การอบรมเพิ่มเติมตามสมควร

บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

4. การสนับสนุนด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ให้สิทธิ์การใช้รูปแบบและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งเครื่องแบบพนักงานร้านนายอินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและคำแนะนำในการวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขายและแนวทางการวางแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เตรียมการเปิดร้าน ตลอดจนการผลักดันยอดขายจากทีมงานการตลาดของบริษัท

บริษัทฯ ให้สิทธิ์การใช้รูปแบบและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งเครื่อแบบพนักงานร้านนายอินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน

บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและคำแนะนำในการวางกลยุทธ์ส่งเสริมการขายและแนวทางการวางแผนการตลาดอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่เตรียมการเปิดร้าน ตลอดจนการผลักดันยอดขายจากทีมงานการตลาดของบริษัท

5. การฝึกอบรม บริษัทฯ จะให้การอบรมผู้รับสิทธิ์และพนักงานอย่างต่อเนื่อง (โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง) บริษัทฯ จะให้การอบรมผู้รับสิทธิ์และพนักงานอย่างต่อเนื่อง (โดยทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง)
6. การสนับสนุนด้านการสั่งซื้อ บริษัทฯให้บริการด้านการจัดซื้อ จัดส่งหนังสือใหม่ของทุกสำนักพิมพ์และของทุกผู้จัดจำหน่ายทันที พร้อมบริการพิมพ์รหัสแท่ง (BARCODE)

บริษัทฯ ให้บริการดูแลจำนวนสินค้าคงเหลือภายในร้านนายอินทร์ แฟรนไชส์ พร้อมทั้งเสริมส่วนขาดของหนังสือที่ขายดีทุกปกที่มีจำหน่ายเพื่อให้มีเพียงพอต่อการขาย

บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดซื้อ จัดส่งหนังสือ ที่บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์
7. การตรวจนับสินค้าคงคลัง บริษัทฯ จะส่งทีมงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปให้คำแนะนำการตรวจนับสินค้าคงคลัง และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ตลอดการตรวจนับในแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะส่งทีมงานพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไปให้คำแนะนำการตรวจนับสินค้าคงคลัง และให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ตลอดการตรวจนับในแต่ละครั้ง (จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าพักแรมสำหรับพนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปช่วยเหลือในการตรวจนับสินค้าคงคลัง)
8. การตรวจประเมินคุณภาพ บริษัทฯ จะส่งทีมงานของทางบริษัทฯ ไปทำการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านนายอินทร์แฟรนไชส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองมาตราฐานสากล ISO 9002 บริษัทฯ จะส่งทีมงานของทางบริษัทฯ ไปทำการตรวจประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านนายอินทร์ แฟรนไชส์เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9002 (จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางและค่าพักแรมสำหรับพนักงานที่บริษัทฯ ส่งไปตรวจประเมิน)

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29110เขียนเมื่อ 17 พฤษภาคม 2006 09:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี